Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Znak - Písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádků v databázové tabulce a zvolte kartu Formát tabulky - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Popis - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Osa - Znak (grafy).


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

V závislosti na jazykovém nastavení je možné změnit formátování pro následující druhy písem:

note

Podporu pro jazyky s komplexním rozvržením textu a pro asijské jazyky povolíte volbou - jazyková nastavení - Jazyky a následným zaškrtnutím pole Povoleno v příslušné oblasti.


Dialogové okno Písmo

Písmo

Zadejte nebo vyberte ze seznamu název nainstalovaného písma, které chcete použít.

Pokud v dialogovém okně Možnosti pod LibreOffice - Zobrazení zaškrtnete volbu Zobrazit náhled písem, budou názvy písem zobrazeny s využitím daného písma.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka

Název písma

Styl písma

Vyberte formátování, které chcete použít.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Tučné

Tučné

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Velikost

Zadejte nebo vyberte velikost písma, kterou chcete použít. Pro škálovatelná písma je možné zadat i desetinné hodnoty.

Pokud vytváříte styl založený na jiném stylu, je možné zadat procentuální hodnotu nebo relativní hodnotu v bodech (např. -2pt nebo +5pt).

Ikony na liště Formátování:

Jazyk

Nastaví jazyk, který bude použit pro kontrolu pravopisu vybraného textu nebo textu, který napíšete. Dostupné jazyky mají před názvem značku zaškrtnutí.

Jestliže seznam jazyků obsahuje pole, které lze změnit, a v seznamu není požadovaný jazyk k dispozici, je možné zadat platné označení jazyka podle BCP 47.

Podrobnosti o označení jazyků naleznete v angličtině v části For users na webových stránkách langtag.net.

warning

Kontrola pravopisu funguje pro vybraný jazyk pouze tehdy, je-li nainstalován příslušný jazykový modul.Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.


Vlastnosti písma

Vyberte a použijte na znaky typografické vlastnosti písma.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Podpořte nás!