Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z postranní lišty:

Zvolte kartu Styly, otevřete místní nabídku stylu a zvolte kartu Upravit styl - Písmo.


Změny se použijí na aktuální výběr, celé slovo, které obsahuje kurzor, nebo nově napsaný text.

V závislosti na jazykovém nastavení je možné změnit formátování pro následující druhy písem:

note

Podporu pro jazyky s komplexním rozvržením textu a pro asijské jazyky povolíte volbou - Jazyky a národní prostředí - Obecné a následným zaškrtnutím pole Povoleno v příslušné oblasti.


Písmo

Zadejte nebo vyberte ze seznamu název nainstalovaného písma, které chcete použít.

Pokud v dialogovém okně Možnosti pod LibreOffice - Zobrazení zaškrtnete volbu Zobrazit náhled písem, budou názvy písem zobrazeny s využitím daného písma.

Ikony na liště Formátování:

Ikonka

Název písma

Styl písma

Vyberte formátování, které chcete použít.

Ikony na liště Formátování:

Ikona Tučné

Tučné

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Velikost

Zadejte nebo vyberte velikost písma, kterou chcete použít. Pro škálovatelná písma je možné zadat i desetinné hodnoty.

Pokud vytváříte styl založený na jiném stylu, je možné zadat procentuální hodnotu nebo relativní hodnotu v bodech (např. -2pt nebo +5pt).

Ikony na liště Formátování:

Jazyk

Nastaví jazyk, který bude použit pro kontrolu pravopisu vybraného textu nebo textu, který napíšete. Dostupné jazyky mají před názvem značku zaškrtnutí.

Jestliže seznam jazyků obsahuje pole, které lze změnit, a v seznamu není požadovaný jazyk k dispozici, je možné zadat platné označení jazyka podle BCP 47.

Podrobnosti o označení jazyků naleznete v angličtině na stránce Wikipedie IETF language tag a v článku W3C Language tags in HTML and XML.

warning

Kontrola pravopisu funguje pro vybraný jazyk pouze tehdy, je-li nainstalován příslušný jazykový modul.Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.


Vlastnosti písma

Vyberte a použijte na znaky typografické vlastnosti písma.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Podpořte nás!