Zdroje dat

Zobrazí seznam databází, které jsou zaregistrovány v LibreOffice, a umožní spravovat obsah těchto databází.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Je-li otevřen sešit nebo textový dokument:

Zvolte Zobrazit - Zdroje dat.

Klávesy +Shift+F4

Ikona

Zdroje dat


Přehled databáze

Ikona poznámky

Příkaz Zdroje dat je dostupný jen tehdy, pokud je otevřen textový dokument nebo sešit.


Do souboru je možné vložit pole z databáze nebo vytvořit formuláře pro přístup k ní.

Podpořte nás!