Vložit objekt OLE

Vloží do aktuálního dokumentu objekt OLE. Objekt OLE se vloží jako odkaz nebo jako objekt.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Objekt OLE - Objekt OLE.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Vložit objekt OLE.

Z nástrojových lišt:

Ikona Objekt OLE

Objekt OLE


note

K přesunutí objektů OLE do jiných souborů není možné použít schránku nebo přetažení.


Prázdné a neaktivní objekty OLE jsou průhledné.

Vytvořit nový

Vytvoří nový objekt OLE vybraného typu.

Typ objektu

Vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit.

Vytvořit ze souboru

Vytvoří objekt OLE z existujícího souboru.

Soubor

Vyberte soubor, který chcete vložit jako objekt OLE.

Soubor

Zadejte název souboru, který chcete připojit či vložit, nebo klepněte na Hledat a soubor vyberte.

Hledat...

Najděte soubor, který chcete vložit, a poté klepněte na Otevřít.

Odkaz na soubor

Zaškrtnete-li toto pole, vloží se objekt OLE jako odkaz na původní soubor. Není-li pole zaškrtnuto, objekt OLE se vloží přímo do dokumentu.

Podpořte nás!