Objekt OLE

Vloží do dokumentu vložený nebo odkazovaný objekt, jako jsou vzorce, QR kódy a objekty OLE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - OLE Object.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert OLE Object.

From toolbars:

Icon Insert OLE Object

Insert OLE Object


Formula Object

Inserts a formula into the current document.

QR and Barcode

Generate linear and matrix codes for any text or URL.

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Podpořte nás!