Obrázek

Otevře dialogové okno pro výběr souboru a umožní vložit obrázek do aktuálního dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Image.

From toolbars:

Ikona Obrázek

Obrázek


Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

File name

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

File type

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Odkaz

Vloží vybraný soubor s obrázkem jako odkaz.

Náhled

Zobrazí náhled vybraného obrázku.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!