Speciální znak

Umožňuje vkládat znaky z množiny symbolů nalezených v nainstalovaných písmech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Speciální znak.

Na liště Standardní nebo Vložit, klepněte na

Ikona Speciální znak

Speciální znak


Když klepnete na znak v dialogovém okně Speciální znaky, zobrazí se náhled a číselný kód znaku.

Hledat

Zadáte-li název znaku UTF-8 nebo jeho část, tento znak se zobrazí v levé horní buňce mřížky. Názvy znaků se nepřekládají. Jestliže například zadáte tilde, zobrazí se ~, zadáte-li latin capital letter R with caron, zobrazí se Ř.

Písmo

Vyberte písmo, ze kterého chcete zobrazit speciální znaky.

Blok znaků

Vyberte blok Unicode pro aktuální písmo. V tabulce znaků se poté zobrazí speciální znaky z vybraného bloku Unicode.

Tabulka znaků

Klepněte na speciální znak nebo znaky, které chcete vložit, a poté klepněte na Vložit.

Poslední znaky

Zobrazuje speciální znaky, které byly vloženy naposledy.

Oblíbené znaky

Zobrazuje speciální znaky, které byly zvoleny tlačítkem Přidat k oblíbeným. Mezi oblíbené lze uložit až 16 zvláštních znaků.

tip

Poklepáním na speciální znak jej vložíte do dokumentu.


Podpořte nás!