Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Lišta barev.


Chcete-li změnit barvu výplně objektu, vyberte objekt a poté klepněte na barvu. Chcete-li změnit barvu čar vybraného objektu, klepněte na barvu pravým tlačítkem. Chcete-li změnit barvu textu v objektu, poklepejte na textový objekt, vyberte text a poté klepněte na barvu.

Barvu výplně můžete změnit také tím, že ji z Lišty barev na objekt kresby ve snímku přetáhnete.

tip

Chcete-li Lištu barev uvolnit, klepněte na šedou oblast lišty a přetáhněte ji. Chcete-li Lištu barev znovu ukotvit, podržte klávesu a poklepejte na šedou oblast lišty.


Podpořte nás!