Lišta Nástroje

Zobrazí nebo skryje lištu Nástroje.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Nástroje.


Lišta Nástroje obsahuje následující ikony:

Vložit

Tato nástrojová lišta obsahuje různé funkce pro vkládání rámců, obrázků, tabulek a dalších objektů.

Režim přímého kurzoru

Aktivuje nebo deaktivuje přímý kurzor. S přímým kurzorem je možné klepnout na začátek, doprostřed nebo na konec jakéhokoliv řádku textu na stránce a poté začít psát.

Dělení slov

Vloží spojovník do slov, která jsou příliš dlouhá a nevejdou se na řádek.

Slovník synonym

Otevře dialogové okno pro nahrazení aktuálního slova synonymem nebo asociovaným termínem.

Obrázky a grafy

Je-li ikona Obrázky a grafy na liště Nástroje aktivní, nezobrazují se žádné obrázky, ale jen prázdné rámce.

Vzhled webu

Zobrazí dokument tak, jak by vypadal ve webovém prohlížeči. To je užitečné při tvorbě HTML dokumentů.

Podpořte nás!