Přiblížení a režim zobrazení

Otevře dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení, v němž lze nastavit míru přiblížení aktuálního dokumentu.

Aktuální míra přiblížení se zobrazuje jako procentuální hodnota v posuvníku ve stavovém řádku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížení.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přiblížení

Přiblížení


note

Přibližování se řeší jinak na platformě Unix, Linux i Microsoft Windows. Dokument uložený v systému Windows s mírou přiblížení 100 % se na platformách Unix a Linux zobrazí s větším přiblížením. Míru přiblížení změníte tím, že poklepete na procentuální hodnotu ve stavovém řádku a vyberete požadovanou hodnotu.


Míra přiblížení

Nastavte míru přiblížení pro zobrazení aktuálního dokumentu a všech následně otevřených dokumentů stejného typu.

Optimální

Podle šířky a výšky

Podle šířky

Zobrazí celou šířku stránky dokumentu. Horní a dolní části stránky nemusí být viditelné.

100 %

Zobrazí dokument ve skutečné velikosti.

Vlastní

Zadejte míru přiblížení požadovanou pro zobrazení dokumentu. Do pole zadejte procenta.

Podpořte nás!