Přiblížení a režim zobrazení

Zmenší či zvětší velikost zobrazení v LibreOffice. Aktuální míra přiblížení se v procentech zobrazuje ve stavovém řádku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Přiblížení - Přiblížení.

Klepněte pravým tlačítkem na pole ve stavovém řádku.


Ikona poznámky

Přibližování se řeší jinak na platformě Unix, Linux i Microsoft Windows. Dokument uložený v systému Windows s mírou přiblížení 100 % se na platformách Unix a Linux zobrazí s větším přiblížením. Míru přiblížení změníte tím, že poklepete na procentuální hodnotu ve stavovém řádku a vyberete požadovanou hodnotu.


Míra přiblížení

Nastavte míru přiblížení pro zobrazení aktuálního dokumentu a všech následně otevřených dokumentů stejného typu.

Optimální

Podle šířky a výšky

Podle šířky

Zobrazí celou šířku stránky dokumentu. Horní a dolní části stránky nemusí být viditelné.

100 %

Zobrazí dokument ve skutečné velikosti.

Nastavitelná

Zadejte míru přiblížení požadovanou pro zobrazení dokumentu. Do pole zadejte procenta.

Režim zobrazení

Pro textové dokumenty můžete nastavit režim zobrazení. Aby se projevilo nastavení různých režimů, zmenšete míru přiblížení.

Automaticky

V automatickém režimu se zobrazí vedle sebe tolik stránek, kolik je pro danou míru přiblížení možné.

Jedna stránka

V režimu jedné stránky se stránky zobrazí jedna za druhou, ale nikdy ne vedle sebe.

Sloupce

V režimu sloupců se stránky zobrazí vedle sebe v daném počtu sloupců. Zadejte počet sloupců.

Režim knihy

V režimu knihy se zobrazí dvě stránky vedle sebe jako v otevřené knize. První stránkou bude pravá stránka s lichým číslem.

Podpořte nás!