Seznam použité literatury

Vkládání, mazání, úpravy a správa záznamů v databázi použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Seznam použité literatury.


Ikona poznámky

Pokud jsou pole databáze pouze pro čtení, ujistěte se, že je zavřeno zobrazení zdroje dat.


Seznam použité literatury na začátku obsahuje ukázkové záznamy knih.

Chcete-li hledat záznamy nebo řadit záznamy s použitím filtrů, vyberte na nástrojové liště tabulku v databázi použité literatury.

Vložení nového záznamu

Chcete-li vytvořit záznam, klepněte na tlačítko s hvězdičkou (*) v dolní části pohledu na tabulku. Na konec tabulky se přidá prázdný řádek.

Hledání a filtrování záznamů

V záznamech je možné vyhledávat pomocí klíčového slova v poli.

Vyhledání klíčového slova

Zadejte hledaný výraz a stiskněte Enter. Chcete-li změnit nastavení filtru, dlouze klepněte na ikonu Automatický filtr a poté vyberte jiné datové pole. Je možné používat zástupné znaky: % nebo * pro libovolný počet znaků a _ nebo ? pro jeden znak. Chcete-li zobrazit všechny záznamy v tabulce, vymažte toto pole a stiskněte Enter.

Automatický filtr

Dlouhým klepnutím vyberete datová pole, ve kterých chcete hledat termín zadaný v poli Hledat klíčové slovo. Je možné prohledávat jen jedno datové pole.

Seznam záznamů tabulky se automaticky aktualizuje, aby odpovídal novému nastavení filtru.

Pomocí příkazu Standardní filtr je možné zpřesnit či doplnit nastavení hledaní Automatického filtru.

LibreOffice ukládá aktuální nastavení filtru a zobrazí jej při příštím otevření tohoto dialogu.

Chcete-li zobrazit všechny záznamy tabulky, klepněte na ikonu Odstranit filtr.

Odstranění záznamu

Chcete-li odstranit záznam z aktuální tabulky, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví řádku a zvolte Odstranit.

Změna zdroje dat

Zdroj dat

Vyberte zdroj dat pro seznam použité literatury.

Uspořádání sloupců

Dovoluje přiřadit záhlaví sloupců datovým polím z jiného zdroje dat. Chcete-li definovat jiný zdroj dat pro seznam použité literatury, klepněte na tlačítko Zdroj dat na liště Objekt.

Vyberte datové pole, které chcete přiřadit aktuálnímu Názvu sloupce. Chcete-li změnit dostupná datová pole, zvolte jiný zdroj dat seznamu použité literatury.

Podpořte nás!