Sloučit dokument

Importuje změny provedené v kopiích stejného dokumentu do původního dokumentu. Ignorují se změny poznámek pod čarou, záhlaví, rámců a polí. Stejné změny se sloučí automaticky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Sloučit dokument.

Na nástrojové liště Sledování změn klepněte na

Ikona Sloučit dokument

Sloučit dokument


Podpořte nás!