Seznam

Přijme nebo odmítne jednotlivé změny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Úpravy - Sledování změn - Spravovat - Seznam.

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít a upravit změny. Zobrazí se dialogové okno Automatické opravy.
Klepněte na tlačítko Upravit změny a zvolte kartu Seznam.


Na kartě Seznam jsou zobrazeny všechny změny, které jsou zaznamenány v aktuálním dokumentu. Pokud chcete tento seznam filtrovat, klepněte na kartu Filtr a vyberte kritéria filtrování.

Pole výběru

Vypíše změny, který byly v dokumentu zaznamenány. Pokud vyberete v seznamu položku, příslušná změna se v dokumentu zvýrazní. Seznam seřadíte klepnutím na záhlaví sloupce. Chcete-li vybrat v seznamu více položek, podržte při klepnutí .

tip

Chcete-li upravit komentář položky seznamu, klepněte pravým tlačítkem na položku a zvolte Úpravy - Komentář.


Když přijmete nebo odmítnete změny, přeřadí se položky seznamu podle nového stavu "Přijato" nebo "Odmítnuto".

Činnost

Zobrazí změny provedené v dokumentu.

Autor

Zobrazuje uživatele, který provedl změnu.

Datum

Zobrazuje datum a čas provedení změny.

Komentář

Zobrazuje komentáře připojené ke změně.

Přijmout

Přijme vybranou změnu a odstraní zvýraznění změny v dokumentu.

Odmítnout

Odmítne vybranou změnu a odstraní zvýraznění změny v dokumentu.

Přijmout vše

Přijme všechny změny a odstraní z dokumentu zvýraznění.

Odmítnout vše

Odmítne všechny změny a odstraní z dokumentu zvýraznění.

V místní nabídce seznamu jsou k dispozici další příkazy:

Upravit komentář

Upraví komentář vybrané změny.

Seřadit

Seřadí seznam podle záhlaví sloupce.

Činnost

Seřadí seznam podle druhu změny.

Autor

Seřadí seznam podle autora.

Datum

Seřadí seznam podle data a času.

Komentář

Seřadí seznam podle komentářů, které jsou připojené ke změnám.

Umístění v dokumentu

Seřadí seznam v sestupném pořadí podle umístění změn v dokumentu. Jedná se o výchozí způsob řazení.

Podpořte nás!