Zobrazit sledování změn

Zobrazí nebo skryje zaznamenané změny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Zobrazit.


Vlastnosti zobrazení značek můžete změnit volbou v dialogovém okně Možnosti.

Podržíte-li ukazatel myši na označení změny v dokumentu, zobrazí se Tip s autorem, datem a časem změny.

Podpořte nás!