Sledování změn

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Sledování změn.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Revize.

Z nástrojových lišt:

Ikona Sledování změn

Sledování změn


Zaznamenávat změny

Sleduje změny, které jsou provedeny v aktuálním dokumentu, a zaznamenává u nich čas a autora.

Zamknout změny

Zabraňuje uživateli deaktivovat funkci ukládání změn nebo potvrzení či odmítnutí změn, pokud uživatel nezadá heslo.

Zobrazit sledování změn

Zobrazí nebo skryje zaznamenané změny.

Spravovat

Přijme nebo odmítne zaznamenané změny.

Komentář

Vloží k zaznamenané změně komentář.

Podpořte nás!