Popis

Zobrazí vlastnosti vybrané oblasti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Obrázková mapa, poté vyberte část obrázkové mapy a klepněte na Vlastnosti - Popis.


Hypertextový odkaz

Zobrazí vlastnosti URL, které je připojené k oblasti.

URL:

Zadejte URL souboru, který chcete otevřít po klepnutí na vybranou oblast. Pokud chcete přejít v aktuálním dokumentu na pojmenovanou kotvu, například na tvar s názvem "nazev_kotvy", adresa by měla mít podobu "#nazev_kotvy". Chcete-li přejít na kotvu v jiném dokumentu, adresa by měla mít podobu "file:///cesta/k/jinemu_dokumentu/nazev_dokumentu#nazev_kotvy".

Alternativní text

Zadejte text, který se má zobrazit, když podržíte ukazatel myši na oblasti. Pokud nezadáte text, zobrazí se Adresa.

Rámec

Zadejte název rámce, ve kterém se má URL otevřít. Také je možné vybrat standardní rámec ze seznamu.

Název:

Zadejte název obrázku.

Popis

Zadejte popis oblasti.

Podpořte nás!