Vlastnosti plovoucího rámce

Změní vlastnosti vybraného plovoucího rámce. Plovoucí rámce nejlépe fungují, když obsahují HTML dokument a jsou vloženy do jiného HTML dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte rámec a poté zvolte Úpravy - Objekt OLE - Vlastnosti.

Otevřete místní nabídku vybraného rámce a zvolte Vlastnosti.


Název

Zadejte název plovoucího rámce. Název nesmí obsahovat mezery, speciální znaky nebo začínat podtržítkem (_).

Obsah

Zadejte cestu a název souboru, které chcete zobrazit v plovoucím rámci. Také je možné klepnout na tlačítko Procházet a najít soubor, který chcete zobrazit. Například je možné zadat:

Procházet

Vyberte soubor, který chcete zobrazit ve vybraném plovoucím rámci, a klepněte na Otevřít.

Posuvník

Přidá nebo odstraní posuvník z vybraného plovoucího rámce.

Zapnout

Zobrazí posuvník v plovoucím rámci.

Vypnout

Skryje posuvník v plovoucím rámci.

Automaticky

Označte tuto volbu, pokud má aktuální plovoucí rámec zobrazovat posuvník podle potřeby.

Ohraničení

Zobrazí nebo skryje ohraničení plovoucího rámce.

Zapnout

Zobrazí ohraničení plovoucího rámce.

Vypnout

Skryje ohraničení plovoucího rámce.

Okraj

Určuje vzdálenost mezi ohraničením plovoucího rámce a jeho obsahem, pokud jsou oba dokumenty uvnitř i vně plovoucího rámce HTML dokumenty.

Šířka

Zadejte vodorovnou vzdálenost mezi pravým a levým okrajem plovoucího rámce a obsahem rámce. Oba dokumenty uvnitř i vně plovoucího rámce musejí být HTML dokumenty.

Výchozí

Použije výchozí vodorovnou vzdálenost.

Výška

Zadejte svislou vzdálenost mezi horním a dolním okrajem plovoucího rámce a obsahem rámce. Oba dokumenty uvnitř i vně plovoucího rámce musejí být HTML dokumenty.

Výchozí

Použije výchozí svislou vzdálenost.

Podpořte nás!