Upravit odkazy DDE

Změní vlastnosti vybraného odkazu DDE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Externí odkazy - Upravit (jen odkazy DDE).


Upravit odkaz

Umožňuje upravit vlastnosti vybraného odkazu.

Aplikace

Zobrazuje aplikaci, která naposledy ukládala zdrojový soubor. Aplikace LibreOffice mají název serveru soffice.

Soubor

Cesta ke zdrojovému souboru. Relativní cesty je nutné vyjádřit jako úplný řetězec URI, například s počátečním file://.

Kategorie

Zobrazuje sekci nebo objekt zdrojového souboru, ke kterému se odkaz vztahuje. Je možné zadat novou sekci nebo objekt.

Podpořte nás!