Upravit externí odkazy

Umožňuje změnit nebo odstranit v aktuálním dokumentu jednotlivé odkazy na externí soubory. Můžete také aktualizovat obsah aktuálního souboru podle nejnovější verze odkazovaného externího souboru. Tento příkaz se netýká hypertextových odkazů a není dostupný, pokud dokument odkazy na jiné soubory neobsahuje.

Tento příkaz lze používat pro odkazy na externí soubory pro obrázky a objekty OLE (jsou-li vloženy s odkazem na externí soubor).

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:


Zdrojový soubor

Zobrazuje cestu ke zdrojovému souboru. Pokud cesta určuje odkaz DDE, relativní cesty musí být uvozeny řetězcem "file:".

Poklepáním na odkaz v seznamu se otevře dialog Otevřít soubor, kde je možné vybrat jiný soubor pro tento odkaz.

Prvek

Zobrazuje aplikaci (je-li známa), která naposledy uložila zdrojový soubor.

Typ

Zobrazuje typ zdrojového souboru, například obrázek.

Stav

Zobrazuje doplňující informace o zdrojovém souboru.

Automatický

Obsah odkazu se automaticky aktualizuje při otevření souboru. V souboru s odkazem se tak zobrazí všechny změny provedené ve zdrojovém souboru. Odkazované obrázky lze aktualizovat jen ručně. Tato možnost není dostupná pro odkazované obrázky.

Možnost Automatický je dostupná jen pro odkazy DDE. Odkaz DDE je možné vložit zkopírováním obsahu jednoho souboru a vložením do druhého příkazem Úpravy - Vložit jinak a výběrem pole Odkaz. DDE je textový propojovací systém, do cílového listu se zkopírují jen zobrazené číslice.

Ruční

Odkaz se aktualizuje pouze tehdy, když klepnete na tlačítko Aktualizovat.

Upravit

Změní zdrojový soubor vybraného odkazu.

Rozpojit odkaz

Zruší spojení mezi zdrojovým souborem a aktuálním dokumentem. V aktuálním dokumentu se zachová naposledy aktualizovaný obsah zdrojového souboru.

Aktualizovat

Aktualizuje vybraný odkaz, aby se v aktuálním dokumentu zobrazovala naposledy uložená verze odkazovaného souboru.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

note

Když otevřete soubor, který obsahuje odkazy, budete dotázáni na aktualizaci odkazů. V závislosti na místu uložení odkazovaných souborů může proces aktualizace trvat až několik minut.


note

Pokud načítáte soubor, který obsahuje odkazy DDE, budete dotázáni na aktualizaci odkazů. Pokud nechcete navázat spojení se serverem DDE, aktualizaci odmítněte.


warning

Odkazy na vzdálená umístění mohou být vytvořeny tak, aby se na vzdálený server odesílala místní data. Pokud dokumentu nedůvěřujete, odmítněte aktualizaci odkazů.


Podpořte nás!