Formát textu (hledat)

Najde určené vlastnosti formátování textu, např. písma, efekty a charakteristiky toku textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte tlačítko Úpravy - Najít a nahradit - Formát.


Vyhledávací kritéria atributů jsou vypsána pod polem Najít.

note

Pokud hledáte a nahrazujete formátování, nemusíte do pole Najít zadávat text.


Chcete-li určit formát pro nahrazení, klepněte do pole Nahradit a poté klepněte na tlačítko Formát.

Vyhledávací kritéria formátování určíte v dialogových oknech Formát textu (hledat) nebo Formát textu (nahradit). Tato okna obsahují následující karty:

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Odsazení a vzdálenosti

Nastavuje odsazení a vzdálenosti odstavce.

Zarovnání

Nastavuje zarovnání odstavce vzhledem k okrajům stránky.

Tok textu

Upřesněte možnosti dělení slov a tok textu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Asijské rozvržení

Nastavení dvojitých řádků pro asijské jazyky. Vyberte znaky v textu a poté zvolte tento příkaz.

Asijská typografie

Nastavte typografické volby pro buňky nebo odstavce v souborech asijských jazyků. Podporu pro asijské jazyky povolíte volbou Jazyková nastavení - Jazyky v dialogovém okně Možnosti, poté zaškrtněte pole Povoleno pro asijské jazyky v oblasti Rozšířená podpora jazyků. Asijská typografie je ignorována v HTML dokumentech.

Podpořte nás!