Atributy

Vyberte atributy textu, podle kterých chcete hledat. Např. pokud vyberete atribut Obrys, naleznou se všechny znaky, u nichž byl efekt obrysu naformátován ručně. Chcete-li najít také znaky, u nichž je obrys součástí stylu, zaškrtněte před vyhledávání pole Včetně stylů v části Ostatní možnosti.

Možnosti

Vyberte atributy, které chcete hledat.

Barva písma

Najde prvky, kde byla změněna výchozí barva písma.

Blikající

Najde znaky, které používají atribut Blikající.

Dělení slov

Najde atribut Dělení slov.

Jazyk

Najde atribut Jazyk (pro kontrolu pravopisu).

Jednotlivá slova

Najde znaky s atributem Jednotlivá slova, který je možné nastavit při použití formátování Podtržení, Přeškrtnutí či Nadtržení.

Kerning

Najde atribut Vzdálenost (standardní, rozšířené, zúžené) a párový kerning.

Kroky tabulátoru

Najde odstavce, které používají doplňující tabulátory.

Měřítko znaku

Najde znaky formátované pomocí Měřítko znaku.

Nadtržení

Najde znaky formátované pomocí Nadtržení.

Nedělit odstavec

Najde odstavce s povoleným atributem Nedělit odstavec.

Obrys

Najde znaky formátované atributem Obrys.

Odsazení

Najde atribut Odsazení (zleva, zprava, první řádek).

Otočení

Najde atribut Otočení.

Podtržení

Najde znaky formátované pomocí Podtržení.

Pozadí znaku

Najde znaky, které používají atribut Pozadí.

Písmo

Najde prvky, kde bylo změněno výchozí písmo.

Přeškrtnutí

Najde znaky formátované atributem Přeškrtnutí.

Reliéf

Najde znaky formátované atributem Reliéf.

Sirotci

Najde atribut Kontrola sirotků.

Sklon písma

Najde atribut Kurzíva nebo Tučná kurzíva.

Styl stránky

Najde atribut Zalomení se stylem stránky.

Stín

Najde znaky formátované atributem Stínováno.

Svislé zarovnání textu

Najde atribut Svislé zarovnání textu.

Svázat s následujícím odstavcem

Najde atribut Svázat s následujícím odstavcem.

Umístění

Najde znaky, které používají atribut Běžné, Horní index nebo Dolní index.

Vdovy

Najde atribut Kontrola vdov.

Velikost písma

Najde znaky, které používají některý z efektů Velikost (Velká písmena, Malá písmena, Každé slovo velkým písmenem nebo Kapitálky).

Velikost písma

Najde atribut Velikost písma/Výška písma.

Vzdálenost

Najde atribut Vzdálenost (nahoře, dole).

Váha písma

Najde atribut Tučné nebo Tučná kurzíva.

Zarovnání

Najde atribut Zarovnání (vlevo, vpravo, na střed, do bloku).

Řádkování

Najde atribut Řádkování (jednoduché, 1,5 řádku, dvojité, proporcionální, nejméně, odstup prvního řádku).

Řádkování stránky

Najde odstavec s povoleným atributem Aktivovat řádkování stránky.

Podpořte nás!