Atributy

Vyberte atributy textu, které chcete hledat. Např. pokud hledáte atribut Písmo, vyhledá se veškerý text, který nepoužívá výchozí písmo. Nalezne se tak text, jehož písmo je určené přímo nebo je změněno stylem.

Hledání atributů

Možnosti

Vyberte atributy, které chcete hledat.

Barva písma

Najde prvky, kde byla změněna výchozí barva písma.

Blikající

Najde znaky, které používají atribut Blikající.

Dělení slov

Najde atribut Dělení slov.

Jazyk

Najde atribut Jazyk (pro kontrolu pravopisu).

Jednotlivá slova

Najde jednotlivá slova, která používají atribut Podtržení nebo Přeškrtnutí.

Kerning

Najde atribut Vzdálenost (standardní, rozšířené, zúžené) a párový kerning.

Kroky tabulátoru

Najde odstavce, které používají doplňující tabulátory.

Měřítko

Najde atribut Měřítko.

Řádkování stránky

Najde atribut Aktivovat řádkování stránky.

Řádkování

Najde atribut Řádkování (jednoduché, 1,5 řádku, dvojité, proporcionální, nejméně, odstup prvního řádku).

Pozadí znaku

Najde znaky, které používají atribut Pozadí.

Obrys

Najde atribut Obrys.

Odsazení

Najde atribut Odsazení (zleva, zprava, první řádek).

Otočení

Najde atribut Otočení.

Podtržení

Najde znaky, které používají atribut Podtržení (jednoduché, dvojité nebo tečkované).

Písmo

Najde prvky, kde bylo změněno výchozí písmo.

Přeškrtnutí

Najde znaky, které používají atribut Přeškrtnutí (jednoduché nebo dvojité).

Reliéf

Najde atribut Reliéf.

Rozdělit odstavec

Najde atribut Nedělit odstavec.

Sirotci

Najde atribut Kontrola sirotků.

Sklon písma

Najde atribut Kurzíva nebo Tučná kurzíva.

Styl stránky

Najde atribut Zalomení se stylem stránky.

Stín

Najde atribut Stín.

Svislé zarovnání textu

Najde atribut Svislé zarovnání textu.

Svázat s následujícím odstavcem

Najde atribut Svázat s následujícím odstavcem.

Umístění

Najde znaky, které používají atribut Běžné, Horní index nebo Dolní index.

Vdovy

Najde atribut Kontrola vdov.

Velikost písma

Najde znaky, které používají atributy Velká písmena, Malá písmena, Kapitálky a První písmena velká.

Velikost písma

Najde atribut Velikost písma/Výška písma.

Vzdálenost

Najde atribut Vzdálenost (nahoře, dole).

Váha písma

Najde atribut Tučné nebo Tučná kurzíva.

Zarovnání

Najde atribut Zarovnání (vlevo, vpravo, na střed, do bloku).

Podpořte nás!