Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Najít. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Podobnosti a určete možnosti podobnosti.

Např. hledání podobností může najít slova, která se od textu v poli Najít liší o dva znaky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zaškrtněte pole Úpravy - Najít a nahradit - Hledání podobností a poté klepněte na tlačítko Podobnosti.

Na liště Data tabulky klepněte na ikonu Najít, poté zaškrtněte Hledání podobností
a klepněte na tlačítko Podobnosti (zobrazení databázové tabulky)

Na liště Návrh formuláře klepněte na ikonu Najít, poté zaškrtněte Hledání podobností
a klepněte na tlačítko Podobnosti (zobrazení formuláře).


Podobnosti

Nastavení voleb pro hledání podobností.

Nastavení

Specifikuje kritéria pro určení, zda je slovo podobné hledanému výrazu.

Zaměnit znaky

Zadejte počet znaků v hledaném výrazu, které lze zaměnit. Např. pokud určíte 2 zaměnitelné znaky, budou slova "Praha" a "Dlaha" považována za podobná.

Přidat znaky

Zadejte maximální počet znaků, o které může délka slova přesáhnout délku hledaného výrazu.

Odstranit znaky

Zadejte počet znaků, o které může být slovo kratší než hledaný termín.

Zkombinovat

Hledá výraz, který odpovídá jakékoliv kombinaci nastavení podobnosti.

Podpořte nás!