Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Najít. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Podobnosti a určete možnosti podobnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Např. hledání podobností může najít slova, která se od textu v poli Najít liší o dva znaky.

Nastavení

Specifikuje kritéria pro určení, zda je slovo podobné hledanému výrazu.

Zaměnit znaky

Zadejte počet znaků v hledaném výrazu, které lze zaměnit. Např. pokud určíte 2 zaměnitelné znaky, budou slova "Praha" a "Dlaha" považována za podobná.

Přidat znaky

Zadejte maximální počet znaků, o které může délka slova přesáhnout délku hledaného výrazu.

Odstranit znaky

Zadejte počet znaků, o které může být slovo kratší než hledaný výraz.

Zkombinovat

Hledá výraz, který odpovídá jakékoliv kombinaci nastavení podobnosti.

tip

Použití volby Zkombinovat více odpovídá očekávání uživatele, může však vrátit chybně nalezené výrazy. Bez této volby bude nalezeno výsledků méně, ale nebudou mezi nimi chybné.


note

Používá se algoritmus vážené Levenštejnovy vzdálenosti (LWD). Není-li pole Zkombinovat zaškrtnuto, nastavení se vyhodnocují pomocí operátoru exkluzivní OR (striktně). Je-li zaškrtnuto, nastavení se vyhodnocují pomocí operátoru inkluzivní OR (volně).


warning

Při používání příkazu Nahradit vše s hledáním podobností dávejte pozor a napřed se ujistěte, co všechno bude nahrazeno.


Podpořte nás!