Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

+H

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Najít a nahradit


Najít

Zadejte text, který chcete najít, nebo vyberte ze seznamu dříve vyhledávaný.

Možnosti vyhledávání se nacházejí pod polem Najít a v oblasti Ostatní možnosti.

Rozlišovat velikost

Rozlišuje mezi velkými a malými znaky.

Vyhledá celá slova nebo buňky, které jsou stejné jako hledaný text.

Nahradit

Zadejte nebo vyberte ze seznamu text či styl pro nahrazení.

Možnosti nahrazení jsou uvedeny pod polem Najít a v části Ostatní možnosti tohoto dialogového okna.

Najít předchozí

Najde a označí v dokumentu předchozí výskyt textu nebo formátu, který hledáte.

Najít další

Najde a označí v dokumentu následující výskyt textu nebo formátu, který hledáte.

Nahradit

Nahradí označený text nebo formát, který jste vyhledali, a poté hledá další výskyt.

Nahradit vše

Nahradí všechny výskyty textu nebo formátu, který chcete nahradit.

Ostatní možnosti

Zobrazí více nebo méně možností pro vyhledávání. Opětovným klepnutím na tento popisek rozšířené možnosti skryjete.

Pouze v současném výběru

Prohledá pouze vybraný text nebo buňky.

Nahradit pozpátku

Hledání začne na aktuální pozici kurzoru a bude postupovat směrem zpět k začátku souboru.

Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Najít. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Podobnosti a určete možnosti podobnosti.

Porovnat šířku znaku (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Rozlišuje mezi formami znaku v poloviční šířce a plné šířce.

Zní jako (japonština) (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Zní jako a určete možnosti vyhledávání.

Hledání v japonštině

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Ikona tipu

Po zavření dialogového okna Najít a nahradit můžete naposledy zadaná kritéria stále použít pro hledání pomocí stisknutí Shift++F.


Podpořte nás!