Najít a nahradit

V aktuálním dokumentu najde nebo nahradí text či formátování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

From toolbars:

Icon Find & Replace

Najít a nahradit

From the keyboard:

+ H


Najít

Zadejte text, který chcete najít, nebo vyberte ze seznamu dříve vyhledávaný.

Možnosti vyhledávání se nacházejí pod polem Najít a v oblasti Ostatní možnosti.

Rozlišovat velikost

Vyhledá přesně znaky zadané do pole Najít bez toho, aniž by byla uvažována alternativní velikost písmen.

Po vypnutí této možnosti se začnou vyhledávat výskyty s různými velikostmi. Zadáte-li do pole Najít například „a“, vyhledá se „a“ i „A“.

note

Mějte na paměti, že některým znakům může při vypnuté možnosti Rozlišovat velikost odpovídat více znaků. Například pro znak „s“ se vyhledá „s“, „S“ i „ß“ (ostré S používané v němčině).


Vyhledá celá slova nebo buňky, které jsou stejné jako hledaný text.

Nahradit

Zadejte nebo vyberte ze seznamu text či styl pro nahrazení.

Možnosti nahrazení jsou uvedeny pod polem Najít a v části Ostatní možnosti tohoto dialogového okna.

Najít předchozí

Najde a označí v dokumentu předchozí výskyt textu nebo formátu, který hledáte.

Najít další

Najde a označí v dokumentu následující výskyt textu nebo formátu, který hledáte.

Nahradit

Nahradí označený text nebo formát, který jste vyhledali, a poté hledá další výskyt.

Nahradit vše

Nahradí všechny výskyty textu nebo formátu, který chcete nahradit.

Ostatní možnosti

Zobrazí více nebo méně možností pro vyhledávání. Opětovným klepnutím na tento popisek rozšířené možnosti skryjete.

Pouze v současném výběru

Prohledá pouze vybraný text nebo buňky.

Nahradit pozpátku

Hledání začne na aktuální pozici kurzoru a bude postupovat směrem zpět k začátku souboru.

Vyhledá text formátovaný stylem, který určíte. Zaškrtněte toto pole a poté vyberte styl ze seznamu Najít. Chcete-li určit styl, kterým bude hledaný styl nahrazen, vyberte styl ze seznamu Nahradit.

Hledání podobností

Najde výrazy, které jsou podobné textu v poli Najít. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Podobnosti a určete možnosti podobnosti.

Porovnat šířku znaku (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Bude se rozlišovat mezi tvary znaku s poloviční a plnou šířkou.

Zní jako (japonština) (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Zní jako a určete možnosti vyhledávání.

Hledání v japonštině

Rozlišovat diakritiku

Vyhledá přesnou shodu, při hledání uvažuje kombinující diakritické znaky Unicode. Například hledání slova „zebra“ nenajde „žebra“, hledání arabského كت nenajde كَتَبَ, كُتُب ani كتِب apod.

Rozlišovat kašídu

Vyhledá přesnou shodu, při hledání uvažuje arabský znak tatwíl U+0640 (označovaný také jako kašída). Například hledávání كتاب nenajde كـتاب ani كتــــاب apod.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

tip

Po zavření dialogového okna Najít a nahradit můžete stále vyhledávat podle naposledy zadaných kritérií, a to po stisknutí Shift++F.


Podpořte nás!