Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Znovu.

Na liště Standardní klepněte na

Ikona

Znovu


Podpořte nás!