Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Úpravy - Znovu.

From toolbars:

Icon Redo

Znovu

From the keyboard:

+ Y


Podpořte nás!