Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Zpět.

+Z

Na liště Standardní nebo liště Data tabulky klepněte na

Ikona

Zpět


tip

Chcete-li změnit počet příkazů, které lze vzít zpět, přejděte do expertního nastavení a nastavte novou hodnotu vlastnosti "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


Ikona poznámky

Některé příkazy (např. úpravu stylů) nelze vrátit zpět.


tip

Příkaz Zpět je možné zrušit příkazem Úpravy - Znovu.


Použití příkazu Zpět v databázových tabulkách

Když pracujete s databázovými tabulkami, zpět je možné vrátit pouze poslední příkaz.

Ikona upozornění

Pokud změníte obsah záznamu v databázové tabulce, která není uložená, a poté použijete příkaz Zpět, záznam se smaže.


Použití příkazu Zpět v prezentacích

Seznam příkazů Zpět se vymaže, když na snímek použijete nové rozvržení.

Podpořte nás!