Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

Počet souborů v seznamu je možné změnit v expertním nastavení nastavením vlastnosti /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Soubor bude otevřen v modulu LibreOffice, který jej uložil.

Podpořte nás!