Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Počet souborů v seznamu je možné změnit v expertním nastavení nastavením vlastnosti /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.

Soubor bude otevřen v modulu LibreOffice, který jej uložil.

Podpořte nás!