Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Verze.

Z nástrojových lišt:

Ikona Verze

Verze


warning

Pokud uložíte kopii souboru, který obsahuje informace o verzích (příkazem Soubor - Uložit jako), informace o verzích se do souboru neuloží.


Nové verze

Nastavení pro uložení nové verze dokumentu.

Uložit novou verzi

Uloží aktuální stav dokumentu jako novou verzi. Pokud chcete, je možné před uložením nové verze zadat v dialogovém okně Vložit komentář k verzi zadat komentář.

Vložit komentář k verzi

Při ukládání nové verze zadejte komentář. Pokud jste toto dialogové okno otevřeli klepnutím na Zobrazit, není možné komentář upravit.

Při zavírání automaticky uložit verzi

Pokud provedete změny v dokumentu, LibreOffice při zavření automaticky uloží novou verzi.

Pokud dokument ručně uložíte, po uložení ho už nezměníte a poté ho zavřete, nová verze se nevytvoří.

Existující verze

Seznam existujících verzí aktuálního dokumentu, spolu s datem a časem vytvoření, autorem a komentářem.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Otevřít

Otevře vybranou verzi pouze pro čtení.

Zobrazit

Zobrazí celý komentář vybrané verze.

Odstranit

Smaže vybranou verzi.

Porovnat

Porovná změny provedené mezi verzemi. Pokud chcete, je možné Spravovat změny.

Podpořte nás!