Vytvořit hlavní dokument

Vytvoří z aktuálního dokumentu aplikace Writer hlavní dokument. Při každém výskytu určeného stylu odstavce nebo úrovně osnovy se vytvoří nový poddokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Odeslat - Vytvořit hlavní dokument.


Po vytvoření hlavního dokumentu se zobrazí Navigátor. Pro editaci poddokumentu poklepejte na jeho název v Navigátoru.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

odděleno

Vyberte styl odstavce nebo úroveň osnovy, který chcete použít pro rozdělení zdrojového dokumentu na poddokumenty. Ve výchozím nastavení se vytvoří nový dokument pro každou úroveň osnovy 1.

Typ souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Uložit

Uloží soubor.

Podpořte nás!