Nastavení tiskárny

Vyberte výchozí tiskárnu pro aktuální dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Nastavení tiskárny.


Ikona poznámky

Při změně výchozí tiskárny pro dokument, který obsahuje objekty LibreOffice OLE, může dojít k malé prodlevě.


Tiskárna

Zobrazuje informace o vybrané tiskárně.

Je-li seznam prázdný, je třeba nainstalovat výchozí tiskárnu operačního systému. Informace o instalaci a nastavení výchozí tiskárny najdete v systémové dokumentaci.

Název

Seznam tiskáren instalovaných v operačním systému. Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, zvolte název tiskárny ze seznamu.

Stav

Zobrazuje aktuální stav vybrané tiskárny.

Typ

Zobrazuje typ vybrané tiskárny.

Umístění

Zobrazuje port vybrané tiskárny.

Komentáře

Zobrazuje doplňující informace o tiskárně.

Vlastnosti

Změní nastavení tiskárny v operačním systému pro aktuální dokument.

Ikona upozornění

Ujistěte se, že nastavení tisku na výšku nebo na šířku v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny odpovídá formátu stránky, který jste vybrali v nabídce .


Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti tiskárny, v němž můžete nastavit možnosti, které budou mít pro aktuální dokument větší váhu než globální nastavení tiskárny v - LibreOffice - Tisk.

Ikona upozornění

Tlačítko Možnosti je dostupné pouze v aplikacích LibreOffice Writer a Calc.


Podpořte nás!