Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit možnosti tisku pro aktuální dokument. Možnosti tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Tisk.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Tisk.

Pomocí klávesnice:

+P

Z nástrojových lišt:

Ikona Tisk

Tisk


Dialogové okno Tisk se skládá ze tří hlavních částí: z náhledu s navigačními tlačítky, z karet s ovládacími prvky specifickými pro aktuální typ dokumentu a z tlačítek Tisk, Zrušit a Nápověda.

Chcete-li vědět jak vytisknout dokument, klepněte na některý z následujících odkazů.

Tisk obecně:

Tisk s redukcí dat

Černobílý tisk

Výběr maximální tisknutelné plochy na stránce

note

Nastavení určená v dialogovém okně Tisk jsou platná pouze pro aktuální tiskovou úlohu, kterou spustíte klepnutím na tlačítko Tisk. Požadujete-li změnit některé volby trvale, otevřete - LibreOffice (název aplikace) - Tisk.


note

Stisknutím Shift+F1 nebo volbou Nápověda - Co je to? a umístěním kurzoru na nějaký ovládací prvek v dialogovém okně Tisk zobrazíte rozšířený text nápovědy.


Náhled

Náhled ukazuje, jak bude vypadat každý list papíru. Procházet všemi listy můžete pomocí tlačítek pod náhledem.

Zaškrtávací pole Náhled

Zapne nebo vypne zobrazení náhledu tisku.

Navigační pole Náhled

Zadejte do pole číslo stránky, která se má v náhledu zobrazit, nebo v náhledu zobrazujte stránky pomocí tlačítek se šipkami.

🡆 Zobrazí náhled následující stránky.

Zobrazí náhled poslední stránky.

🡄 Zobrazí náhled předchozí stránky.

Zobrazí náhled první stránky.

Obecné

Na kartě Obecné naleznete nejdůležitější nastavení tisku. Můžete určit, jaký obsah dokumentu se bude tisknout. Můžete vybrat tiskárnu a otevřít dialogové okno s jejím nastavením.

Tiskárna

V seznamu se zobrazují nainstalované tiskárny. Klepnutím na tiskárnu ji vyberete pro aktuální tiskovou úlohu.

Stav

Zobrazuje dostupnost vybrané tiskárny.

Vlastnosti

Otevře dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Možnosti nastavení se liší v závislosti na vybrané tiskárně.

Rozsah a kopie

Všechny stránky

Vytiskne celý dokument.

Stránky

Vytiskne pouze stránky nebo snímky, které určíte v poli Stránky.

Výběr

Vytiskne pouze vybrané oblasti nebo objekty aktuálního dokumentu.

Chcete-li vytisknout rozsah stránek, použijte zápis 3-6. Jednotlivé stránky vytisknete zápisem 7;9;11. Je také možné vytisknout kombinaci jednotlivých stránek a rozsahu stránek, toho dosáhnete použitím zápisu 3-6;8;10;12.

Zahrnout

Vyberte skupinu stránek, které se mají vytisknout. Možnými hodnotami jsou:

Strany papíru

Pokud tiskárna umožňuje oboustranný tisk, je možné zvolit mezi použitím pouze jedné a obou stran papíru.

Počet kopií

Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

Seřadit

Zachová původní pořadí stránek dokumentu.

Vytvořit samostatné tiskové úlohy pro seřazený výstup

Zaškrtněte, pokud se nechcete spoléhat na to, že seřazené kopie vytvoří tiskárna. Místo toho se pro každou kopii nastaví samostatná tisková úloha.

Vytisknout v opačném pořadí

Zaškrtněte, chcete-li stránky vytisknout v opačném pořadí.

Rozvržení stránek

Pomocí části Rozvržení stránek je možné vytisknout několik stránek na jeden list papíru, a ušetřit tak papír. Určujete uspořádání a velikost stránek, jak budou vypadat na skutečném papíru.

Změňte uspořádání stránek, které se budou tisknout na každý list papíru. Náhled ukáže, jak bude vypadat každý výsledný list papíru.

U některých typů dokumentu můžete zvolit tisk příručky.

Velikost papíru

Nastavte požadovanou velikost papíru. V náhledu se zobrazí, jak bude dokument na papíru zvolené velikosti vypadat.

Orientace

Vyberte orientaci papíru. Možnými hodnotami jsou Na výšku a Na šířku.

Stránek na list

Vytiskne více stránek na jeden list papíru.

Vyberte, kolik stránek se má vytisknout na jeden list papíru. Pokud je počet stránek nastaven na Vlastní, zobrazí se následující nastavení:

Stránky

Vyberte počet řádků.

×

Vyberte počet sloupců.

Okraj

Vyberte mezeru mezi tisknutými stránkami a okrajem papíru.

Vzdálenost

Vyberte mezeru mezi jednotlivými stránkami na každém listu papíru.

Pořadí

Vyberte pořadí tisku stránek.

Nakreslit ohraničení kolem každé stránky

Zaškrtněte, pokud chcete mít kolem každé stránky ohraničení.

Příručka

Možnost Příručka použijte, pokud chcete dokument vytisknout ve formátu příručky.

Tisk příručky

Podpořte nás!