Statistika

Zobrazí pro aktuální soubor statistiku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Statistika.


Stránky:

Počet stránek v souboru.

Tato statistika nezahrnuje tabulky, které byly vloženy jako objekty OLE.

Podpořte nás!