Vlastní nastavení

Umožňuje přidat do dokumentu vlastní pole s informacemi.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Vlastní vlastnosti.


Vlastnosti

Vložte vlastní obsah. Můžete změnit jméno, typ a obsah každého řádku. Řádky můžete přidávat a odstraňovat. Tyto položky budou při exportu do jiných formátů souboru vyexportovány jako metadata.

Přidat

Klepnutím přidáte do seznamu Vlastnosti nový řádek.

Podpořte nás!