Obecné

Obsahuje základní informace o souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné.


Soubor

Zobrazuje název souboru.

Typ

Zobrazuje typ souboru aktuálního dokumentu.

Umístění

Zobrazuje cestu a název adresáře, ve kterém je soubor uložen.

Velikost

V poli je zobrazena velikost aktuálního dokumentu v bytech.

Vytvořen

Zobrazuje datum a čas prvního uložení souboru a jeho autora.

Změněn

Zobrazuje datum a čas posledního uložení ve formátu LibreOffice a autora změny.

Šablona

Zobrazuje šablonu použitou k vytvoření souboru.

Elektronicky podepsán

Zobrazuje datum a čas, kdy byl soubor naposledy podepsán, a jméno autora, který dokument podepsal.

Elektronické podpisy

Otevře dialogové okno Elektronické podpisy, kde je možné spravovat elektronické podpisy aktuálního dokumentu.

Vytištěn:

Zobrazuje datum a čas, kdy byl soubor naposledy vytištěn, a jméno uživatele, který jej vytiskl.

note

Aby se údaj Vytištěn zachoval, je nutné po tisku dokument uložit. Je-li takto neuložený dokument uzavřen, nezobrazí se žádné upozornění.


Celková doba úprav

Zobrazuje celkový čas, po který byl soubor od svého vytvoření otevřen pro úpravy. Čas úpravy se aktualizuje při uložení souboru.

Číslo revize

Zobrazuje počet uložení souboru.

Použít uživatelské údaje

Uloží do souboru celé jméno uživatele. Jméno lze upravit volbou - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Obnovit vlastnosti

Nastaví čas úprav na nulu, datum vytvoření na aktuální datum a čas a číslo verze na 1. Také se smaže datum úpravy a vytištění.

Uložit s tímto dokumentem obrázek náhledu

Uloží do dokumentu obrázek náhled ve formátu PNG. Tento obrázek může za určitých podmínek použít správce souborů.

tip

Chcete-li vytváření náhledů zakázat obecně, zvolte - LibreOffice - Pokročilé, klepněte na tlačítko Otevřít expertní nastavení a vyhledejte GenerateThumbnail. Pokud má tato vlastnost hodnotu true, změňte ji poklepáním na false.


Upřednostňované rozlišení obrázků

Zaškrtnutím tohoto pole vyberete upřednostňované rozlišení obrázku v bodech na palec. To se použije jako výchozí při vložení obrázku do dokumentu aplikace Writer, Impress nebo Draw, velikost obrázku se změní podle hodnoty v seznamu.

Podpořte nás!