Popis

Obsahuje informace s popisem dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Popis.


Název

Zadejte název dokumentu.

Předmět

Zadejte předmět dokumentu. Pomocí předmětu je možné seskupit dokumenty s podobným obsahem.

Klíčová slova

Vložte slova, která se použijí k indexování obsahu dokumentu. Klíčová slova musí být oddělena čárkou. Klíčové slovo může obsahovat prázdné znaky nebo středníky.

Komentáře

Zadejte komentáře, které pomohou dokument rozpoznat.

tip

Název, Předmět a Klíčová slova se do souborů PDF exportují jako vlastnosti dokumentu PDF. Zadané hodnoty se zobrazí v příslušných polích v popisu ve vlastnostech dokumentu PDF.


Podpořte nás!