Vlastnosti

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Vlastnosti.


Dialogové okno Vlastnosti obsahuje následující karty:

Obecné

Obsahuje základní informace o souboru.

Popis

Obsahuje informace s popisem dokumentu.

Vlastní nastavení

Umožňuje přidat do dokumentu vlastní pole s informacemi.

Zabezpečení

Nastaví možnosti zaheslování aktuálního dokumentu.

Písmo

Vloží písma z dokumentu do aktuálního souboru.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Ikona poznámky

V závislosti na vašich přístupových právech k souboru nemusí dialogové okno Vlastnosti obsahovat všechny karty.


Podpořte nás!