Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Exportovat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor - Exportovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Exportovat

Exportovat


tip

Na rozdíl od příkazu Uložit jako uloží Exportovat kopii aktuálního dokumentu do nového souboru zvoleného formátu, avšak zachová aktuální dokument a jeho formát v pracovní relaci.


Příkaz Exportovat používá systémový dialog pro výběr souboru, v němž můžete zadat název a formát exportovaného souboru.

Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

Formát souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Automatická přípona názvu souboru

Je-li zaškrtnuto, vynutí Open Document Format (ODF).

Výběr

Exportuje do jiného formátu pouze vybraný grafický objekt LibreOffice Draw a Impress. Pokud toto pole není zaškrtnuto, exportuje se celý dokument.

note

Pokud exportujete do kteréhokoliv typu souboru, exportuje se celý dokument.


Export

Uloží soubor.

Podpořte nás!