Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Uložít jako.


Pro příkaz Uložit jako přebírá LibreOffice dialogové okno pro výběr souboru ze správce oken operačního systému.

Ikona poznámky

Chcete-li dokument uložit jako šablonu, použijte příkaz Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu.


Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

Typ souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Exportovat jako PDF

Formáty souborů XML

Ikona upozornění

Než dokument uložíte v externím formátu, vždy jej nejprve uložte ve formátu LibreOffice. Při exportu do externího formátu souboru může dojít ke ztrátě některého formátování.


Uložit

Uloží soubor.

Uložit s heslem

Chrání soubor heslem, které musí uživatel zadat při otevření souboru.

Ikona poznámky

S heslem lze uložit jen dokumenty používající XML formát LibreOffice.


Zašifrovat klíčem GPG

Zašifruje dokument pomocí veřejných klíčů OpenPGP.

Upravit nastavení filtru

Umožňuje pro některé typy datových souborů nastavit možnosti ukládání sešitu.

Výběr

Exportuje do jiného formátu pouze vybraný grafický objekt LibreOffice Draw a Impress. Pokud toto pole není zaškrtnuto, exportuje se celý dokument.

Ikona poznámky

Pokud exportujete do kteréhokoliv typu souboru, exportuje se celý dokument.


Podpořte nás!