Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

Uložit jako

From the keyboard:

+Shift+S.


note

Chcete-li dokument uložit jako šablonu, použijte příkaz Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu.


Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

Typ souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Exportovat jako PDF

Formáty souborů XML

warning

Než dokument uložíte v externím formátu, vždy jej nejprve uložte ve formátu LibreOffice. Při exportu do externího formátu souboru může dojít ke ztrátě některého formátování.


Uložit s heslem

Chrání soubor heslem, které musí uživatel zadat při otevření souboru.

note

S heslem lze uložit jen dokumenty používající XML formát LibreOffice.


Automatická přípona názvu souboru

Je-li zaškrtnuto, vynutí Open Document Format (ODF).

Zašifrovat klíčem GPG

Zašifruje dokument pomocí veřejných klíčů OpenPGP.

Výběr

Exportuje do jiného formátu pouze vybraný grafický objekt LibreOffice Draw a Impress. Pokud toto pole není zaškrtnuto, exportuje se celý dokument.

note

Pokud exportujete do kteréhokoliv typu souboru, exportuje se celý dokument.


Uložit

Uloží soubor.

Podpořte nás!