Uložit kopii

Uloží kopii současného dokumentu pod jiným jménem nebo umístěním.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Soubor - Uložit kopii.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Soubor, dlouze klepněte na Uložit a poté zvolte Uložit kopii.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uložit kopii

Uložit kopii


Vytvoří další soubor se stejným obsahem aktuálního souboru. Aktuální soubor zůstává otevřen pro úpravy.

Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

Typ souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Uložit s heslem

Chrání soubor heslem, které musí uživatel zadat při otevření souboru.

note

S heslem lze uložit jen dokumenty používající XML formát LibreOffice.


Automatická přípona názvu souboru

Je-li zaškrtnuto, vynutí Open Document Format (ODF).

Zašifrovat klíčem GPG

Zašifruje dokument pomocí veřejných klíčů OpenPGP.

Uložit

Uloží soubor.

Podpořte nás!