Otevřít

Otevře místní nebo vzdálený soubor. Je možné otevřít více souborů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Soubor – Otevřít.

From the tabbed interface:

Choose File - Open.

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Otevřít soubor

From the keyboard:

+O


Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

note

Pokud soubor, který chcete otevřít, obsahuje styly, platí speciální pravidla.


Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

Místa a soubory

Aktuální složku přidáte k oblíbeným místům tlačítkem se symbolem +. Vybrané místo odstraníte ze seznamu tlačítkem s -.

Zobrazuje soubory a složky ve složce, ve které se nacházíte. Klepnutím na záhlaví sloupců soubory seřadíte vzestupně nebo sestupně podle názvu, typy, velikosti nebo data.

tip

Chcete-li otevřít více dokumentů současně, každý ve vlastním okně, podržte při klepání na soubory a poté klepněte na Otevřít.


Souborové dialogy v moderních systémech nabízí řadu funkcí pro správu souborů. Většinou umožňují přejmenovávat, mazat a vytvářet soubory, zobrazovat soubory a složky jako ikony, ve stromové struktuře nebo jako seznam, procházet strom složek apod. Seznam příkazů pro vybrané soubory získáte pomocí pravého tlačítka myši.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru.

K dispozici jsou následující funkce:

  1. LibreOffice obsahuje funkci automatického dokončení, která je aktivní v některých textových polích a seznamech. Např. do pole URL zadáte a funkce automatického dokončení zobrazí první soubor nebo adresář začínající písmenem "a".

  2. Pomocí kurzorové šipky dolů je možné procházet další soubory a adresáře. Pomocí kurzorové klávesy šipky vpravo je možné také zobrazit stávající podadresář v poli adresy URL. Rychlá funkce automatického dokončení je k dispozici, stisknete-li po zadání části adresy URL klávesu End. Jakmile je požadovaný program, dokument nebo adresář nalezen, stiskněte klávesu Enter.

Typ souboru

Vyberte typ souboru, který chcete otevřít, nebo zvolte Všechny soubory (*) pro výpis všech souborů ve složce.

Verze

Pokud vybraný soubor existuje ve více verzích, vyberte tu, kterou chcete otevřít. Spravovat a ukládat více verzí souboru je možné v nabídce Soubor - Verze. Verze souboru se otevírají pouze pro čtení.

Jen pro čtení

Otevře soubor v režimu pouze pro čtení.

Otevřít

Otevře označené dokumenty.

Otevírání dokumentů se šablonami

Pokud otevřete dokument, který byl vytvořen ze šablony, LibreOffice zkontroluje, zda byla šablona změněna od té doby, co byl dokument naposledy otevřen. Pokud šablona změněna byla, zobrazí se dialogové okno, kde můžete vybrat, který styl chcete v dokumentu použít.

LibreOffice rozpoznává šablony umístěné v některém z adresářů určených pro Šablony v - LibreOffice - Cesty.

Pokud byl dokument vytvořen na základě šablony, kterou nelze nalézt, zobrazí se dialogové okno s dotazem, jak se má postupovat při příštím otevření dokumentu.

Chcete-li zrušit propojení mezi dokumentem a chybějící šablonou, klepněte na Ne, jinak bude LibreOffice hledat šablonu i při příštím otevření dokumentu.

note

Pokud použijete Soubor - Uložit jako a vyberete filtr šablon pro uložení šablony do adresáře, který není uveden v seznamu cest pro Šablony, potom se dokumenty založené na dané šabloně kontrolovat nebudou.


Podpořte nás!