Otevřít

Otevře místní nebo vzdálený soubor nebo importuje soubor.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor – Otevřít.

+O

Na liště Standardní klepněte na

Ikona Otevřít

Otevřít soubor


Pro příkaz Otevřít přebírá LibreOffice dialogové okno pro výběr souboru ze správce oken operačního systému.

Ikona poznámky

Pokud soubor, který chcete otevřít, obsahuje styly, platí speciální pravidla.


Plocha k zobrazení

Zobrazí soubory a složky v aktuální složce. Chcete-li otevřít soubor, označte jej a klepněte na Otevřít.

Ikona tipu

Chcete-li otevřít více než jeden dokument najednou, každý ve vlastním okně, podržte a označte vybrané soubory. Poté klepněte na Otevřít.


Souborové dialogy v moderních systémech nabízí řadu funkcí pro správu souborů. Většinou umožňují přejmenovávat, mazat a vytvářet soubory, zobrazovat soubory a složky jako ikony, ve stromové struktuře nebo jako seznam, procházet strom složek apod. Seznam příkazů pro vybrané soubory získáte pomocí pravého tlačítka myši.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru.

K dispozici jsou následující funkce:

  1. LibreOffice obsahuje funkci automatického dokončení, která je aktivní v některých textových polích a seznamech. Např. do pole URL zadáte a funkce automatického dokončení zobrazí první soubor nebo adresář začínající písmenem "a".

  2. Pomocí kurzorové šipky dolů je možné procházet další soubory a adresáře. Pomocí kurzorové klávesy šipky vpravo je možné také zobrazit stávající podadresář v poli adresy URL. Rychlá funkce automatického dokončení je k dispozici, stisknete-li po zadání části adresy URL klávesu End. Jakmile je požadovaný program, dokument nebo adresář nalezen, stiskněte klávesu Enter.

Verze

Pokud vybraný soubor existuje ve více verzích, vyberte tu, kterou chcete otevřít. Spravovat a ukládat více verzí souboru je možné v nabídce Soubor - Verze. Verze souboru se otevírají pouze pro čtení.

Typ souboru

Vyberte typ souboru, který chcete otevřít, nebo zvolte Všechny soubory (*) pro výpis všech souborů ve složce.

Otevřít

Otevře označené dokumenty.

Vložit

Pokud jste dialog otevřeli pomocí Vložit - Dokument, je tlačítko Otevřít označeno jako Vložit. Vloží vybraný soubor na aktuální pozici v současném dokumentu.

Jen pro čtení

Otevře soubor v režimu pouze pro čtení.

Otevírání dokumentů se šablonami

LibreOffice rozpozná šablony, které jsou umístěny v některé složce z následujícího seznamu:

Ikona poznámky

Pokud uložíte šablonu pomocí Soubor - Šablona - Uložit jako šablonu, šablona se uloží v uživatelské složce se šablonami. Otevřete-li dokument, který je založen na dané šabloně, v dokumentu budou zkontrolovány změny šablony, jak je popsáno níže. Šablona je spojena s dokumentem a nazývá se "sticky template".


Ikona poznámky

Pokud použijete Soubor - Uložit jako a vyberete filtr šablon pro uložení šablony do jiné složky, než která je uvedena na seznamu, potom dokumenty založené na dané šabloně nebudou kontrolovány.


Pokud otevřete dokument, který byl vytvořen ze "sticky template" (viz definice výše), LibreOffice zkontroluje, zda byla šablona změněna od té doby, co byl dokument naposledy otevřen. Pokud byla šablona změněna, zobrazí se dialog, kde můžete vybrat, který styl chcete použít v dokumentu.

Nové styly ze šablony použijete na dokument klepnutím na Aktualizovat styly.

Styly, které se právě používají v dokumentu, ponecháte klepnutím na Ponechat původní styly.

Pokud byl dokument vytvořen na základě šablony, kterou nelze nalézt, zobrazí se dialog s dotazem, jak se má postupovat při příštím otevření dokumentu.

Chcete-li zrušit propojení mezi dokumentem a chybějící šablonou, klepněte na Ne, jinak bude LibreOffice hledat šablonu i při příštím otevření dokumentu.

Podpořte nás!