Vizitky

Určete vzhled svých vizitek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Vizitky.


Obsah

Vyberte rozvržení svých vizitek.

Vyberte kategorii vizitek v poli Automatický text - Sekce a poté klepněte na rozvržení v seznamu Obsah.

Automatický text - sekce

Vyberte kategorii vizitek a poté klepněte na rozvržení v seznamu Obsah.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!