Médium

Vyberte velikost vizitek z přednastavených formátů nebo určete vlastní na kartě Formát.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Médium.


Formát

Vyberte velikost pro vizitky.

Spojitě

Vytiskne vizitky na souvislý papír.

List

Vytiskne vizitky na jednotlivé listy.

Značka

Vyberte značku papíru, kterou chcete použít. Každá značka má jiné rozměry.

Typ

hid="HID_BUSINESS_FMT_PAGE_TYPE">Vyberte formát rozměrů, který chcete použít. Dostupné formáty závisí na značce vybrané v seznamu Značka. Pokud chcete použít vlastní formát štítků, vyberte [Uživatelský], a poté formát určete na kartě Formát.

Informace

Druh papíru a rozměry vizitek se zobrazují ve spodní části sekce Formát.

Podpořte nás!