Vizitky

Umožní vám navrhnout a vytvořit vizitky. Můžete si vybrat z přednastavených formátů nebo vytvořit vlastní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Nový - Vizitky.


Médium

Vyberte velikost vizitek z přednastavených formátů nebo určete vlastní na kartě Formát.

Vizitky

Určete vzhled svých vizitek.

Soukromé

Obsahuje osobní kontaktní údaje pro vizitky. Vzhled vizitky můžete zvolit na kartě Vizitky.

Pracovní

Obsahuje kontaktní informace umístěné na vizitkách, které používají rozvržení z kategorie 'Vizitka, pracovní'. Rozvržení vizitek je zvoleno na kartě Vizitky.

Formát

Nastaví formát papíru.

Možnosti

Další možnosti nastavení štítků nebo vizitek, např. synchronizace textu a volby tiskárny.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!