Možnosti

Další možnosti nastavení štítků nebo vizitek, např. synchronizace textu a volby tiskárny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Možnosti.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Možnosti.


Celá stránka

Vytvoří celou stránku štítků nebo vizitek.

Jeden štítek

Vytiskne jeden štítek nebo vizitku na stránku.

Sloupec

Zadejte sloupec, do kterého chcete umístit jediný štítek nebo vizitku.

Řádek

Zadejte řádek, do kterého chcete umístit jediný štítek nebo vizitku.

Synchronizovat obsahy

Umožňuje vám upravit jeden štítek nebo vizitku a po klepnutí na tlačítko Synchronizovat obsahy aktualizovat obsah všech štítků či vizitek.

Synchronizovat štítky

Tlačítko Synchronizovat štítky se v dokumentu zobrazí, pokud jste při vytváření štítků nebo vizitek označili možnost Synchronizovat obsahy na kartě Možnosti.

Zkopíruje obsah levého horního štítku nebo vizitky do ostatních štítků či vizitek na stránce.

Tiskárna

Zobrazí název aktuálně vybrané tiskárny.

Nastavení

Otevře dialog Nastavení tiskárny dialog.

Podpořte nás!