Formát

Nastaví formát papíru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Formát.

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Formát.


Vodorovná rozteč

Vzdálenost mezi levými okraji sousedních štítků nebo vizitek. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Svislá rozteč

Vzdálenost mezi horním okrajem štítku nebo vizitky a horním okraje štítku nebo vizitky pod ní. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Šířka

Zobrazí šířku štítku nebo vizitky. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Výška

Zobrazí šířka štítku nebo vizitky. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Levý okraj

Zobrazí vzdálenost mezi levým okrajem stránky a levým okrajem prvního štítku nebo vizitky. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Horní okraj

Zobrazí vzdálenost mezi horním okrajem stránky a horním okrajem prvního štítku nebo vizitky. Pokud nastavujete vlastní formát, zadejte zde hodnotu.

Sloupce

Zadejte počet štítků nebo vizitek, které budou vedle sebe na stránce.

Řádky

Zadejte počet štítků nebo vizitek, které budou nad sebou na stránce.

Uložit

Uloží aktuální formát štítků nebo vizitek.

Uložit formát štítku

Značka

Zadejte nebo vyberte požadovanou značku.

Typ

Zadejte nebo vyberte druh štítků.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!