Štítky

Zadejte text štítku a vyberte velikost papíru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Štítky.


Přípis

Zadejte nebo vložte text, který se má zobrazit na štítku (štítcích).

Text štítku

Zadejte text, který se má zobrazit na štítku. Také je možné vložit databázové pole.

Adresa

Vytvoří štítek s vaší zpáteční adresou. Text, který je v poli Text štítku se přepíše.

Ikona poznámky

Zpáteční adresu změníte volbou - LibreOffice a následným klepnutím na kartu Uživatelské údaje.


Databáze

Vyberte databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat pro štítky.

Tabulka

Vyberte databázovou tabulku obsahujíc pole, kterou chcete použít na štítcích.

Pole databáze

Vyberte pole databáze a klepněte na šipku vlevo od tohoto pole. Tak vložíte pole do Text štítku.

Název databázového pole se v poli Text štítkuuzavře do závorek. Jednotlivá databázová pole je možné oddělit mezerami. Po stisknutí klávesy Enter se databázové pole posune na nový řádek.

Formát

Můžete si vybrat přednastavený formát pro štítky nebo určit vlastní na kartě Formát.

Spojitě

Tiskne štítky na spojitý papír.

List

Tiskne štítky na jednotlivé listy.

Značka

Vyberte značku papíru, kterou chcete použít. Každá značka má jiné rozměry.

Typ

Vyberte formát rozměrů, který chcete použít. Dostupné formáty závisí na značce vybrané v seznamu Značka. Pokud chcete použít vlastní formát štítků, vyberte [Uživatelský]a poté určete formát na kartě Formát .

Informace

Druh papíru a rozměry a mřížka štítků se zobrazují v dolní části sekce Formát.

Podpořte nás!