Nabídka Úpravy

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Zpět.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zpět

Zpět

Pomocí klávesnice:

+ Z

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Znovu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Znovu

Znovu

Pomocí klávesnice:

+ Y

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Opakovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Opakovat

Opakovat

Pomocí klávesnice:

+ Shift + Y

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vyjmout.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Vyjmout.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vyjmout

Vyjmout

Pomocí klávesnice:

+ X

Shift + Del

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Kopírovat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Kopírovat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Kopírovat

Kopírovat

Pomocí klávesnice:

+ C

Ctrl + Ins

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vložit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Vložit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit

Vložit

Pomocí klávesnice:

+ V

Shift + Ins

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vložit jinak.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jinak.

Z rozhraní s kartami:

Dlouze klepněte na Domů - Vložit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit jinak

Vložit jinak

Ikona Vložit

Vložit (dlouhé klepnutí)

Pomocí klávesnice:

+Shift+V

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit neformátovaný text.

Otevřete pravým tlačítkem místní nabídku a zvolte Vložit jinak - Neformátovaný text.

+Alt+Shift+V.

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jako vnořenou tabulku.

Klepnutím pravým tlačítkem nad cílovou buňkou tabulky otevřete místní nabídku a zvolte Vložit jinak - Vnořená tabulka.

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jako řádky nad.

Klepnutím pravým tlačítkem nad cílovou buňkou tabulky otevřete místní nabídku a zvolte Vložit jinak - Řádky nad.

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jako sloupce před.

Klepnutím pravým tlačítkem nad cílovou buňkou tabulky otevřete místní nabídku a zvolte Vložit jinak - Sloupce před.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vybrat vše.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat vše

Vybrat vše

Pomocí klávesnice:

+ A

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Sledování změn.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Revize.

Z nástrojových lišt:

Ikona Sledování změn

Sledování změn

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Zaznamenávat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zobrazit sledované změny

Zobrazit sledované změny

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Spravovat.

Zvolte kartu Úpravy - Sledování změn - Spravovat - Seznam.

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Použít a upravit změny. Zobrazí se dialogové okno Automatické opravy.
Klepněte na tlačítko Upravit změny a zvolte kartu Seznam.

Zvolte kartu Úpravy - Sledování změn - Spravovat - Filtr.

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Sloučit dokument.

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Porovnat dokument.

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Zamknout

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Komentář.

Zvolte kartu Úpravy - Sledování změn - Spravovat změny - Seznam.
Klepněte na položku seznamu a otevřete místní nabídku.
Zvolte Upravit komentář.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Najít.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Najít.

Z nástrojových lišt:

Ikona Najít

Najít

Pomocí klávesnice:

+ F

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Najít a nahradit

Najít a nahradit

Pomocí klávesnice:

+ H

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit - Atributy.

Zvolte tlačítko Úpravy - Najít a nahradit - Formát.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Z nástrojových lišt:

Ikona Navigátor zap/vyp

Navigátor zap/vyp

Pomocí klávesnice:

F5

Zvolte Nástroje - Seznam použité literatury.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Externí odkazy - Upravit (jen odkazy DDE).

Vyberte rámec a poté zvolte Úpravy - Objekt OLE - Vlastnosti.

Otevřete místní nabídku vybraného rámce a zvolte Vlastnosti.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Objekt OLE.

Z místní nabídky:

Zvolte příkazy v nabídce.

Zvolte Úpravy - Objekt OLE - Upravit, také k dispozici v místní nabídce vybraného objektu.

Zvolte Úpravy - Objekt OLE - Otevřít.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Odkaz.

Z nástrojových lišt:

Ikona Odkazy

Odkaz

Podpořte nás!