Nabídka Formát

Zvolte Formát - Řádky - Výška.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Výška řádku.

Zvolte Formát - Sloupce - Šířka.

Otevřete místní nabídku záhlaví sloupce v otevřené databázové tabulce - zvolte Šířka sloupce.

Zvolte kartu Formát - Osy - Osa Y - Čísla (grafy).

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Formát tabulky.

Otevřete místní nabídku záhlaví sloupce v otevřené databázové tabulce - zvolte Formát sloupce.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Smazat řádky.

Zvolte Tvar - Překlopit (LibreOffice Draw).

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obrázek.

Otevřete místní nabídku - zvolte Překlopit (prezentace).

Zvolte Tvar - Překlopit - Svisle (LibreOffice Draw).

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obrázek.

Otevřete místní nabídku - zvolte Překlopit - Svisle (prezentace).

Zvolte Tvar - Překlopit - Vodorovně (LibreOffice Draw).

Zvolte Formát - Obrázek - Vlastnosti a klepněte na kartu Obrázek.

Zvolte Formát - Překlopit - Vodorovně.

Klepněte pravým tlačítkem na objekt a zvolte Překlopit - Vodorovně (LibreOffice Impress).

Vyberte tři nebo více objektů a

Zvolte Tvar - Rozmístit výběr (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Rozmístit výběr (LibreOffice Impress).

Podpořte nás!