Nabídka Formát

Z nástrojových lišt:

Ikona Styly automatického formátu

Automatický formát

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Řádky - Výška.

Z místní nabídky:

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Výška řádku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Rozvržení - Řádek - Výška řádku.

Zvolte Domů - Řádek - Výška řádku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Výška řádku

Výška řádku

Zvolte Formát - Sloupce - Šířka.

Otevřete místní nabídku záhlaví sloupce v otevřené databázové tabulce - zvolte Šířka sloupce.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Formát tabulky.

Otevřete místní nabídku záhlaví sloupce v otevřené databázové tabulce - zvolte Formát sloupce.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádku v otevřené databázové tabulce - zvolte Smazat řádky.

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Otočit nebo překlopit

Z nástrojových lišt:

Ikona Otočit nebo překlopit

Otočit nebo překlopit

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Otočit nebo překlopit - Svisle

Z nástrojových lišt:

Ikona Překlopit svisle

Překlopit svisle

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Otočit nebo překlopit - Vodorovně

Z nástrojových lišt:

Ikona Překlopit vodorovně

Překlopit vodorovně

Vyberte tři nebo více objektů a

Zvolte Tvar - Rozmístit výběr (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Rozmístit výběr (LibreOffice Impress).

Ikona Rozmístit

Rozmístit

Podpořte nás!