Nabídka Formát

ZvolteFormát - Čára (aplikace Impress a Draw).

Zvolte Formát - Textové pole a tvar - Čára (Writer).

Zvolte Formát - Obrázek - Čára (Calc).

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona

Čára

Zvolte kartu Formát - Čára - Čára.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte Upravit/Nový - Čára (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Popis - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Osa - Čára (grafy).

Zvolte kartu Formát - Mřížka - Čára (grafy).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Čára - Styly čar.

Zvolte kartu Formát - Čára - Styly šipek.

Zvolte Formát - Oblast.

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona

Oblast

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku stylu a zvolte kartu Upravit/Nový - .

Zvolte kartu Formát - Oblast - Oblast.

Zvolte kartu Formát - Popis - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Oblast (grafy).

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (kresby).

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Všechny popisy - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Hlavní nadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Podnadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy X - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Y - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Z - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datový bod - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datové řady - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Průhlednost.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Průhlednost.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Stín.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Přechod.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Šrafování.

- Šrafování.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Rastr.

Zvolte Formát - .

Zvolte kartu Formát - - Text.

Zvolte kartu Formát - - Animace textu.

Zvolte Formát - Umístění a velikost.

Ikona

Umístění a velikost

Otevřete místní nabídku objektu - zvolte Název.

Otevřete místní nabídku objektu - zvolte Popis.

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Umístění a velikost.

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Otočení.

Ikona

Otočit

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Naklonění a poloměr rohu.

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Bublina. Toto je k dispozici pouze pro textové bubliny, nikoli pro bubliny vlastních tvarů.

Zvolte Úpravy - Body.

Ikonka

Upravit body

Zvolte Formát - Znak (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Znak.

Otevřete místní nabídku a zvolte Velikost.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl.

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Tučné.

Ikona

Tučné

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Kurzíva.

Ikona

Kurzíva

Otevřete nabídku Formát - Text a zvolte Jednoduché podtržení nebo Dvojité podtržení.

Ikona

Podtržené

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Přeškrtnutí.

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Stín.

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Obrys.

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Horní index.

Otevřete místní nabídku - zvolte Styl - Dolní index.

Otevřete místní nabídku - zvolte Řádkování.

Otevřete místní nabídku - zvolte Řádkování - Jednoduché.

Otevřete místní nabídku - zvolte Řádkování - 1,5 řádku.

Otevřete místní nabídku - zvolte Řádkování - Dvojité.

Zvolte Formát - Zarovnání - Vlevo (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vlevo.

Ikona

Zarovnat vlevo

Zvolte Formát - Zarovnání - Vpravo (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vpravo.

Ikona

Zarovnat vpravo

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Na střed.

Ikona

Zvolte Formát - Zarovnání - Do bloku (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Do bloku.

Ikona

Do bloku

Klepněte na ikonu Písmomalba na liště Kresba.

Zvolte Formát - Seskupit.

Otevřete místní nabídku - zvolte Seskupit.

Zvolte Formát - Seskupit - Seskupit (textové dokumenty, sešity).

Zvolte Tvar - Seskupit - Seskupit (kresby).

Otevřete místní nabídku - zvolte Seskupit - Seskupit (formuláře).

Ikona

Seskupit

Zvolte Formát - Seskupit - Zrušit skupinu (textové dokumenty, sešity).

Zvolte Tvar - Seskupit - Zrušit skupinu (kresby).

Otevřete místní nabídku - zvolte Zrušit skupinu.

Ikona

Zrušit skupinu

Zvolte Formát - Seskupit - Opustit skupinu (textové dokumenty, sešity).

Zvolte Tvar - Seskupit - Opustit skupinu (kresby).

Otevřete místní nabídku - zvolte Opustit skupinu.

Ikona

Opustit skupinu

Zvolte Formát - Seskupit - Upravit skupinu (textové dokumenty, sešity).

Zvolte Tvar - Seskupit - Upravit skupinu (kresby).

Otevřete místní nabídku - zvolte Upravit skupinu.

Ikona

Upravit skupinu

Podpořte nás!