Nabídka Formát

Zvolte Formát - Čára (Impress a Draw).

Zvolte Formát - Textové pole a tvar - Čára (Writer).

Zvolte Formát - Objekt - Čára (Calc).

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Čára

Čára

Zvolte kartu Formát - Čára - Styly čar.

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte kartu Čára - Styly šipek.

Ikona Čára

Čára

Zvolte Formát - Oblast.

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Oblast

Oblast

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (kresby).

Zvolte kartu Formát - Objekt a tvar - Oblast - Průhlednost (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Všechny popisy - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Hlavní nadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Podnadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy X - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Y - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Z - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datový bod - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datové řady - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Průhlednost.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Průhlednost.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Stín.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Přechod.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Šrafování.

- Šrafování.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Obrázek.

Zvolte Formát - .

Zvolte kartu Formát - - Text.

Zvolte kartu Formát - - Animace textu.

Zvolte Formát - Umístění a velikost.

Klávesa

Ikona Umístění a velikost

Umístění a velikost

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Název.

Z místní nabídky:

Zvolte Název.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte Název.

V nabídce Objekt na kartě Objekt zvolte Název.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Alternativní text.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte Alternativní text.

V nabídce Objekt na kartě Objekt zvolte Alternativní text.

Klepnutím vyberte textové pole nebo tvar a poté...

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Umístění a velikost.

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte katu Umístění a velikost - Umístění a velikost.

Ikona Umístění a velikost

Ikona Umístění a velikost

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Otočení.

Ikona Otočení

Otočit

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Naklonění a poloměr rohu.

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Bublina. Toto je k dispozici pouze pro textové bubliny, nikoli pro bubliny vlastních tvarů.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Přepnout režim úpravy bodů.

Z místní nabídky:

Přepnout režim úpravy bodů.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Kresba - Přepnout režim úpravy bodů.

V nabídce Kresba na kartě Kresba zvolte Přepnout režim úpravy bodů.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přepnout režim úpravy bodů

Přepnout režim úpravy bodů

Zvolte Formát - Znak (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Znak.

Otevřete místní nabídku a zvolte Velikost.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Tučné.

Ikona Tučné

Tučné

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Kurzíva.

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Otevřete nabídku Formát - Text a zvolte Jednoduché podtržení nebo Dvojité podtržení.

Ikona Podtržené

Podtržené

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Přeškrtnutí.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Stín.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Obrys.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Horní index.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Dolní index.

Zvolte Formát - Rozestupy.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 1.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 1,5.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 2.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Vlevo.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Pomocí klávesnice:

+ L

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Vpravo.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Pomocí klávesnice:

+ R

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Na střed.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Na střed

Pomocí klávesnice:

+ C

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Do bloku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Do bloku

Do bloku

Pomocí klávesnice:

+ J

Klepněte na ikonu Písmomalba na liště Kresba.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Seskupit.

Z místní nabídky:

Zvolte Seskupit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Kresba.

Z nástrojových lišt:

Ikona Seskupit

Seskupit

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Seskupit.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Kresba - Seskupit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Seskupit

Seskupit

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Zrušit skupinu.

Z rozhraní s kartami:

Z nástrojových lišt:

Ikona Zrušit skupinu

Zrušit skupinu

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Opustit skupinu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Kresba - Opustit skupinu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Opustit skupinu

Opustit skupinu

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Upravit skupinu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Kresba - Upravit skupinu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Upravit skupinu

Upravit skupinu

Podpořte nás!