Nabídka Formát

ZvolteFormát - Čára (aplikace Impress a Draw).

Zvolte Formát - Textové pole a tvar - Čára (Writer).

Zvolte Formát - Objekt - Čára (Calc).

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Čára

Čára

Zvolte kartu Formát - Čára - Čára.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku a zvolte kartu Upravit/Nový - Čára (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Popis - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Osa - Čára (grafy).

Zvolte kartu Formát - Mřížka - Čára (grafy).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Ohraničení (grafy).

Zvolte kartu Formát - Čára - Styly čar.

Zvolte kartu Formát - Čára - Styly šipek.

Zvolte Formát - Oblast.

Na liště Čára a výplň klepněte na

Ikona Oblast

Oblast

Zvolte kartu Formát - Oblast - Průhlednost (kresby).

Zvolte kartu Formát - Objekt a tvar - Oblast - Průhlednost (prezentace).

Zvolte kartu Formát - Stěna grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Plocha grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Pata grafu - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Všechny popisy - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Hlavní nadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Podnadpis - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy X - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Y - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Popis - Popis osy Z - Průhlednost (grafy)

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datový bod - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Vlastnosti objektu - Datové řady - Průhlednost (grafy).

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Průhlednost.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Průhlednost.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Stín.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Přechod.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Šrafování.

- Šrafování.

Zvolte kartu Formát - Oblast - Obrázek.

Zvolte Formát - .

Zvolte kartu Formát - - Text.

Zvolte kartu Formát - - Animace textu.

Zvolte Formát - Umístění a velikost.

Klávesa

Ikona Umístění a velikost

Umístění a velikost

Otevřete místní nabídku objektu a zvolte Název.

Otevřete místní nabídku objektu a zvolte Popis.

Klepnutím vyberte textové pole nebo tvar a poté...

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Umístění a velikost.

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte katu Umístění a velikost - Umístění a velikost.

Ikona Umístění a velikost

Ikona Umístění a velikost

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Otočení.

Ikona Otočení

Otočit

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Naklonění a poloměr rohu.

Zvolte kartu Formát - Umístění a velikost - Bublina. Toto je k dispozici pouze pro textové bubliny, nikoli pro bubliny vlastních tvarů.

Zvolte Úpravy - Body.

Klávesa

Ikona Upravit body

Upravit body

Zvolte Formát - Znak (kresby).

Otevřete místní nabídku a zvolte Znak.

Otevřete místní nabídku a zvolte Velikost.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Tučné.

Ikona Tučné

Tučné

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Kurzíva.

Ikona Kurzíva

Kurzíva

Otevřete nabídku Formát - Text a zvolte Jednoduché podtržení nebo Dvojité podtržení.

Ikona Podtržené

Podtržené

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Přeškrtnutí.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Stín.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Obrys.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Horní index.

Otevřete místní nabídku a zvolte Styl - Dolní index.

Zvolte Formát - Rozestupy.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 1.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 1,5.

Zvolte Formát - Rozestupy - Řádkování: 2.

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Vlevo.

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vlevo.

Ikona Zarovnání vlevo

Zarovnání vlevo

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Vpravo.

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vpravo.

Ikona Zarovnání vpravo

Zarovnání vpravo

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Na střed.

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Na střed.

Ikona Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Do bloku.

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Do bloku.

Ikona Do bloku

Do bloku

Klepněte na ikonu Písmomalba na liště Kresba.

Zvolte Formát - Seskupit.

Otevřete místní nabídku a zvolte Seskupit.

Otevřete místní nabídku a zvolte Seskupit (textová pole a tvary).

Ikona Seskupit

Seskupit

Otevřete místní nabídku a zvolte Zrušit skupinu.

Ikona Zrušit skupinu

Zrušit skupinu

Otevřete místní nabídku a zvolte Opustit skupinu.

Ikona Opustit skupinu

Opustit skupinu

Otevřete místní nabídku a zvolte Upravit skupinu.

Ikona Upravit skupinu

Upravit skupinu

Podpořte nás!