Nabídka Formát

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. V aktuálním formuláři není povoleno databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. Musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 1.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 2.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

V editoru dialogu Basic otevřete lištu Nástroje a klepněte na

Ikona Vlastnosti

Vlastnosti

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte Vlastnosti formuláře.

Ikona Formulář

Formulář

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného ovládacího prvku XML formuláře a zvolte kartu Ovládací prvek - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře v dokumentu XML formulář, klepněte na ikonu Ovládací prvek a kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Události.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte Vlastnosti ovládacího prvku.

Ikona Ovládací prvek

Ovládací prvek

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Události.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Pořadí aktivace

Pořadí aktivace

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Přidat pole

Přidat pole

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Navigátor formulářem

Navigátor formulářem

Na liště Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře klepněte na

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp

Otevřete Navigátor formuláře - vyberte formulář - otevřete místní nabídku - zvolte Otevřít v režimu návrhu.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Otevřít v režimu návrhu

Otevřít v režimu návrhu

Na liště Ovládací prvek formuláře klepněte na

Ikona Průvodce

Průvodci zap/vyp

Zvolte Formát - Uspořádat (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Zvolte Tvar - Uspořádat (LibreOffice Draw).

Ikona Uspořádat

Uspořádat

Zvolte Formát - Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Draw).

Shift++ znak plus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Impress).

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Zvolte Formát - Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Draw).

+plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Impress).

Ikona Přenést blíž

Přenést blíž

Zvolte Formát - Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Draw).

+znaménko minus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Impress).

Ikona Odsunout dál

Odsunout dál

Zvolte Formát - Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Draw).

Shift++znaménko minus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Impress).

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Zvolte Formát - Uspořádat - Na popředí.

Ikona Na popředí

Na popředí

Zvolte Formát - Uspořádat - Na pozadí.

Ikona Na pozadí

Na pozadí

Zvolte Formát - Zarovnání (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Zvolte Formát - Zarovnání - Vlevo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Vlevo

Vlevo

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Na střed

Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání - Vpravo.

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vpravo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Vpravo

Vpravo

Zvolte Formát - Zarovnání - Nahoře (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Nahoře (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Nahoře (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Nahoru

Nahoru

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Na střed

Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání - Dole (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Dole (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Dolů

Dolů

Pro vybraný objekt zvolte Formát - Ukotvit.

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte Ukotvit.

Na liště Vlastnosti objektu kresby nebo na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Zvolte Formát - Ukotvit - Ke stránce.

Zvolte Formát - Ukotvit - K odstavci.

Zvolte Formát - Ukotvit - Ke znaku.

Zvolte Formát - Ukotvit - Jako znak.

Zvolte Formát - Ukotvit - K rámci.

Zvolte Formát - Ukotvit - K buňce.

Podpořte nás!