Nabídka Formát

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. V aktuálním formuláři není povoleno databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. Musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 1.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 2.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

V editoru dialogu Basic otevřete lištu Nástroje a klepněte na

Ikona Vlastnosti

Vlastnosti

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Vlastnosti formuláře.

Z místní nabídky:

Zvolte Vlastnosti formuláře.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Vlastnosti formuláře.

Zvolte Nástroje - Vlastnosti formuláře.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vlastnosti formuláře

Vlastnosti formuláře

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného ovládacího prvku XML formuláře a zvolte kartu Ovládací prvek - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře v dokumentu XML formulář, klepněte na ikonu Ovládací prvek a kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti formuláře - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Vlastnosti formuláře a na kartu Události.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Vlastnosti ovládacího prvku.

Z místní nabídky:

Zvolte Vlastnosti ovládacího prvku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Vlastnosti ovládacího prvku.

Zvolte Nástroje - Vlastnosti ovládacího prvku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ovládací prvek

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře a zvolte kartu Vlastnosti ovládacího prvku - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a na kartu Události.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Pořadí aktivace.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Pořadí aktivace.

Zvolte Nástroje - Pořadí aktivace.

Z nástrojových lišt:

Ikona Pořadí aktivace

Pořadí aktivace

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Přidat pole

Přidat pole

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Navigátor formulářem.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Navigátor formulářem.

Zobrazit Nástroje - Navigátor formulářem.

Z nástrojových lišt:

Ikona Navigátor formulářem

Navigátor formulářem

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Režim návrhu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Přepnout režim návrhu.

Zvolte Nástroje - Přepnout režim návrhu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Otevřít v režimu návrhu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Otevřít v režimu návrhu.

Zvolte Nástroje - Otevřít v režimu návrhu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Otevřít v režimu návrhu

Otevřít v režimu návrhu

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Průvodci ovládacími prvky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Průvodci ovládacími prvky formuláře.

Zvolte Nástroje - Průvodci ovládacími prvky formuláře.

Z nástrojových lišt:

Ikona Průvodci

Průvodci zap/vyp

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Obrázek.

Zvolte kartu Objekt.

Z nástrojových lišt:

Ikona Uspořádat

Uspořádat

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Přenést do popředí.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - Přenést do popředí.

Zvolte Objekt - Přenést do popředí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Z nástrojových lišt:

Ikona Přenést blíž

Přenést blíž

Z nástrojových lišt:

Ikona Odsunout dál

Odsunout dál

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Zvolte Uspořádat - Odsunout do pozadí.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - Odsunout do pozadí.

Zvolte Objekt - Odsunout do pozadí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Uspořádat - Na popředí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Na popředí

Na popředí

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Uspořádat - Na pozadí.

Z nástrojových lišt:

Ikona Na pozadí

Na pozadí

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Zvolte Formát - Zarovnání - Vlevo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Vlevo

Vlevo

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Na střed

Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání - Vpravo.

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vpravo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona Vpravo

Vpravo

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Nahoře.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Nahoře

Nahoru

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Na střed.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Na střed

Na střed

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Zarovnání textu - Dole.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte

Z postranní lišty:

Vyberte Vlastnosti - oblast .

Z nástrojových lišt:

Ikona Dole

Dolů

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Ukotvit.

Z místní nabídky:

Klepněte pravým tlačítkem na vybraný objekt a zvolte Ukotvit.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Ukotvit - Ke stránce.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - Ke stránce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - Ke stránce.

Z hlavní nabídky:

Vyberte Formát - Ukotvit - K odstavci.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - K odstavci.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - K odstavci.

Z hlavní nabídky:

Vyberte Formát - Ukotvit - Ke znaku.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - Ke znaku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - Ke znaku.

Z hlavní nabídky:

Vyberte Formát - Ukotvit - Jako znak.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - Jako znak.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - Jako znak.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Ukotvit - K rámci.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - K rámci.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - K rámci.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Ukotvit - K buňce.

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - K buňce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - K buňce.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Ukotvit - K buňce (měnit velikost s buňkou)

Z místní nabídky:

Zvolte Ukotvit - K buňce (měnit velikost s buňkou)

Zvolte Přizpůsobit velikosti buňky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - nabídka Ukotvit - K buňce (měnit velikost s buňkou).

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Ovládací prvky s obsahem.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář.

Podpořte nás!