Nabídka Formát

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. V aktuálním formuláři není povoleno databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. Musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 1.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 2.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.

V editoru dialogu Basic otevřete lištu Nástroje a klepněte na

Ikona

Vlastnosti

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Formulář.

Ikona

Formulář

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Formulář - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Formulář - karta Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte kartu Formulář - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Formulář - karta Data.

Otevřete místní nabídku vybraného ovládacího prvku XML formuláře a zvolte kartu Ovládací prvek - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek a kartu Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Formulář - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Události.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Ovládací prvek.

Ikona

Ovládací prvek

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte Ovládací prvek - Obecné.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Obecné.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte kartu Ovládací prvek - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Data.

Otevřete místní nabídku vybraného prvku formuláře - zvolte kartu Ovládací prvek - Události.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře, klepněte na ikonu Ovládací prvek - karta Události.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Pořadí aktivace

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Přidat pole

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Navigátor formulářem

Na liště Ovládací prvky formuláře nebo Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Režim návrhu zap/vyp

Otevřete Navigátor formuláře - vyberte formulář - otevřete místní nabídku - zvolte Otevřít v režimu návrhu.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Otevřít v režimu návrhu

Na liště Ovládací prvek formuláře klepněte na

Ikona

Průvodci zap/vyp

Zvolte Formát - Uspořádat (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Zvolte Tvar - Uspořádat (LibreOffice Draw).

Ikona

Uspořádat

Zvolte Formát - Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Draw).

Shift++ znak plus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Přenést do popředí (LibreOffice Impress).

Ikona

Přenést do popředí

Zvolte Formát - Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Draw).

+plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Přenést blíž (LibreOffice Impress).

Ikona

Přenést blíž

Zvolte Formát - Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Draw).

+znaménko minus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Odsunout dál (LibreOffice Impress).

Ikona

Odsunout dál

Zvolte Formát - Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Draw).

Shift++znaménko minus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku - zvolte Uspořádat - Odsunout do pozadí (LibreOffice Impress).

Ikona

Odsunout do pozadí

Zvolte Formát - Uspořádat - Na popředí.

Ikona

Na popředí

Zvolte Formát - Uspořádat - Na pozadí.

Ikona

Na pozadí

Zvolte Formát - Zarovnání (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Zvolte Formát - Zarovnání - Vlevo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Vlevo (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Vlevo

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání - Vpravo.

Zvolte Tvar - Zarovnání - Vpravo (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Vpravo

Zvolte Formát - Zarovnání - Nahoře (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Nahoře (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Nahoře (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Nahoru

Zvolte Formát - Zarovnání - Na střed (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Otevřete místní nabídku a zvolte Zarovnání - Na střed (s vybranými objekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Na střed

Zvolte Formát - Zarovnání - Dole (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Zvolte Tvar - Zarovnání - Dole (s vybranými objekty) (LibreOffice Draw).

Na liště Zarovnání (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) klepněte na

Ikona

Dolů

Zvolte Formát - Ukotvení.

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona

Změnit ukotvení

Zvolte Formát - Ukotvit - Ke stránce.

Zvolte Formát - Ukotvení - Na odstavec.

Zvolte Formát - Ukotvení - Na znak.

Zvolte Formát - Ukotvení - Jako znak.

Zvolte Formát - Ukotvení - Na rámec.

Zvolte Formát - Ukotvení - K buňce.

Podpořte nás!