Nabídka Formát

Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Zvolte Formát - Znak.

Na liště Formátování textu (kurzor v objektu) klepněte na

Ikona Znak

Znak

Zvolte kartu Formát - Znak - Písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.

Otevřete místní nabídku záhlaví řádků v databázové tabulce a zvolte kartu Formát tabulky - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Popis - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Legenda - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Osa - Znak (grafy).

Zvolte kartu Formát - Znak - Efekty pro písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Efekty pro písmo.

Zvolte kartu Formát - Znak - Umístění.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Znak - Asijské rozvržení

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Zarovnání.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Asijská typografie (ne v HTML).

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Asijská typografie.

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz.

Zvolte Formát - Odstavec.

Na liště Formátování textu (kurzor v objektu) klepněte na

Ikona Odstavec

Odstavec

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Zarovnání.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Zarovnání.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tabulátory.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Tabulátory.

Poklepejte na pravítko.

(všechny možnosti platí jen pro Writer nebo Calc)

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Znak - Ohraničení.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Ohraničení.

Zvolte Formát - Stránka - Záhlaví - Více.

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Zápatí - Více.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Pozadí.

Zvolte kartu Formát - Znak - Zvýraznění.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Pozadí.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Oblast.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Pozadí.

Zvolte Formát - Stránka - Záhlaví - Více.

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Zápatí - Více.

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Pozadí.

Zvolte kartu Vložit/Úpravy - Sekce - Pozadí

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Organizátor.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Organizátor.

Zvolte Styly - Upravit styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Organizátor.

Zvolte Styly - Upravit styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Styly - Upravit styl - Organizátor.

Zvolte Formát - Styly - Upravit styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Organizátor.

Zvolte kartu Snímek - Vlastnosti - Stránka.

Zvolte Zobrazit - Styly , otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Záhlaví.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku stylu stránky a zvolte kartu Nový/Upravit - Záhlaví.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Zápatí.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový/Upravit - Zápatí.

Zvolte Zobrazit - Styly.

poIkona 3D efekty

3D efekty

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Geometrie.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Stínování.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Osvětlení.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Textury.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Materiál.

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Klepněte pravým tlačítkem na odstavec a zvolte Seznam - Odrážky a číslování.

Na liště Formátování klepněte na

Ikona dialogového okna Odrážky a číslování

Odrážky a číslování

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Odrážky.

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Obrázek.

Zvolte kartu Formát - Odrážky a číslování - Osnova.

Zvolte Formát - Text.

Zvolte Formát - Rozestupy.

Zvolte Formát - Asijský fonetický rádce.

Podpořte nás!