Nabídka Formát

Z místní nabídky:

Zvolte Velikost - Minimální výška řádku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Optimalizovat velikost - Minimální výška řádku.

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Minimální výška řádku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Minimální výška řádku

Minimální výška řádku

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Minimální výška řádku.

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Z rozhraní s kartami:

Z nástrojových lišt:

Ikona Optimální výška řádku

Optimální výška řádku

Z místní nabídky:

Vyberte v tabulce řádky a zvolte Velikost - Rovnoměrně rozmístit řádky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Optimalizovat velikost - Rovnoměrně rozmístit řádky.

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Rovnoměrně rozmístit řádky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Rovnoměrně rozmístit řádky

Rovnoměrně rozmístit řádky

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Rovnoměrně rozmístit řádky.

Z místní nabídky:

Zvolte Tabulka - Minimální šířka sloupce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Optimalizovat velikost - Minimální šířka sloupce.

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Minimální šířka sloupce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Minimální šířka sloupce

Minimální šířka sloupce

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Minimální šířka sloupce.

Z hlavní nabídky:

Z místní nabídky:

Z rozhraní s kartami:

Z nástrojových lišt:

Ikona Optimální šířka sloupce

Optimální šířka sloupce

Z místní nabídky:

Vyberte v tabulce sloupce, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Velikost - Rovnoměrně rozmístit sloupce.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Tabulka - Optimalizovat velikost - Rovnoměrně rozmístit sloupce.

V nabídce Tabulka na kartě Tabulka zvolte Rovnoměrně rozmístit sloupce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Rovnoměrně rozmístit sloupce

Rovnoměrně rozmístit sloupce

Z postranní lišty:

Zvolte Vlastnosti - Tabulka - Rovnoměrně rozmístit sloupce.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Vymazat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vymazat přímé formátování

Vymazat přímé formátování

Pomocí klávesnice:

+ M

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Znak.

Z nástrojových lišt:

Ikona Znak

Znak

Z postranní lišty:

Zvolte kartu Styly, otevřete místní nabídku stylu a zvolte kartu Upravit styl - Písmo.

Zvolte kartu Formát - Znak - Efekty pro písmo.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Efekty pro písmo.

Zvolte kartu Formát - Znak - Umístění.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Zarovnání.

Zvolte kartu Formát - Znak - Asijské rozvržení

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Asijské rozvržení.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Asijská typografie (ne v HTML).

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Asijská typografie.

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Odstavec.

Z místní nabídky:

Umístěte kurzor do odstavce a zvolte Odstavec - Odstavec.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Domů na kartě Domů zvolte Odstavec.

Z postranní lišty:

Otevřete kartu Styly, vyberte styl odstavce, otevřete místní nabídku a zvolte Nový nebo Upravit styl.

Z nástrojových lišt:

Ikona Odstavec

Odstavec

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Zarovnání.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Zarovnání.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Odsazení a rozestupy.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Tabulátory.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Tabulátory.

Poklepejte na pravítko.

(všechny možnosti platí jen pro Writer nebo Calc)

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Stránka - Ohraničení.

Zvolte kartu Formát - Znak - Ohraničení.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Ohraničení.

Zvolte Formát - Stránka - Záhlaví - Více.

Zvolte tlačítko Formát - Stránka - Zápatí - Více.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Pozadí.

Zvolte kartu Formát - Znak - Zvýraznění.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Pozadí.

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Oblast.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Pozadí.

Zvolte tlačítko Formát - Styl stránky - Záhlaví - Více.

Zvolte tlačítko Formát - Styl stránky - Zápatí - Více.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Pozadí.

Zvolte kartu Vložit/Úpravy - Sekce - Pozadí

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Organizátor.

Zvolte kartu Styly - Upravit styl - Organizátor.

Zvolte Styly - Spravovat styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Organizátor.

Zvolte Styly - Spravovat styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Styly - Upravit styl - Organizátor.

Zvolte Formát - Styly - Spravovat styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Organizátor.

Zvolte kartu Snímek - Vlastnosti - Stránka.

Zvolte Zobrazit - Styly , otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Organizátor.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Záhlaví.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku stylu stránky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Záhlaví.

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - Zápatí.

Zvolte Zobrazit - Styly, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Zápatí.

poIkona 3D efekty

3D efekty

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Geometrie.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Stínování.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Osvětlení.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, vyberte záložku 3D efekty - Textury.

Otevřete místní nabídku 3D objektu, zvolte kartu 3D efekty - Materiál.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Z místní nabídky:

Zvolte kartu Seznam - Odrážky a číslování.

Z rozhraní s kartami:

Ze stavového řádku:

Umístěte kurzor na nadpis a klepněte na oblast Osnova.

Z nástrojových lišt:

Ikona Odrážky a číslování

Odrážky a číslování

Výchozí odrážka Výchozí číslování

Dlouze klepněte a vyberte Přizpůsobit.

Zvolte Formát - Odrážky a číslování.

Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování a vyberte Neseřazený.

Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování a vyberte Seřazený.

Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování a vyberte Obrázek.

Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování a vyberte Osnova.

Z hlavní nabídky:

Otevřete Formát - Odstavec - Osnova a seznam, klepněte na Upravit styl - karta Osnova.

Z postranní lišty:

Otevřete Styly () - Styly seznamu, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Nový / Upravit styl - Osnova.

Otevřete Styly () - Styly odstavce, otevřete místní nabídku položky a zvolte Nový / Upravit styl - Osnova a seznam, klepněte na Upravit styl - karta Osnova.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Obrázek - Oříznout.

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Oříznout.

Z místní nabídky:

Zvolte Oříznout.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Obrázek - Oříznout.

V nabídce Obrázek na kartě Obrázek zvolte Oříznout.

Z nástrojových lišt:

Ikona Oříznout

Oříznout

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Text.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Rozestupy.

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Asijský fonetický rádce.

Podpořte nás!