Databáze

V okně databázového souboru zvolte Nástroje - Filtr tabulky.

Zobrazit - Databázové objekty - Dotazy

V okně databázového souboru zvolte kartu Úpravy - Databáze - Vlastnosti - Pokročilá nastavení.

V okně databázového souboru typu ODBC nebo adresáře
zvolte Úpravy - Databáze - Typ spojení.

Tlačítko pro výběr cesty v různých průvodcích / tlačítko Upravit pro některou položku v - LibreOffice - Cesty

V okně databázového souboru typu ODBC zvolte Úpravy - Databáze - Typ spojení.

V okně databázového souboru typu adresář - LDAP zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru typu JDBC zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru typu MySQL zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru typu dBASE zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru typu dBASE zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti a klepněte na Indexy.

V okně databázového souboru typu Text zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru typu MS ADO zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru zvolte Nástroje - SQL.

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy.

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Tabulky.

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit.

V okně databázového souboru klikněte na ikonu Tabulky. Zvolte Vložit - Návrh tabulky nebo Úpravy - Upravit.

V okně databázového souboru zvolte Vložit - Dotaz (režim návrhu).

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy a poté zvolte Úpravy - Upravit.

V okně databázového souboru klepněte na ikonu Dotazy a poté zvolte Úpravy - Upravit.
Pokud již neexistují odkazovaná pole, zobrazí se toto dialogové okno.

Otevřete návrh dotazu a zvolte Vložit - Nová relace nebo poklepejte na spojnici mezi dvěma tabulkami.

Ikona Přidat tabulku

Vložit tabulky

Ikona Nová relace

Nová relace

Ikona Najít záznam na liště Data tabulky nebo Návrh formuláře.

Ikona Najít záznam

Najít záznam

Ikona Pořadí řazení na liště Data tabulky nebo Návrh formuláře.

Ikona Pořadí řazení

Pořadí řazení

V okně databázového souboru zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

Přetáhněte tabulku nebo dotaz na část tabulky v jiném okně s databázovým souborem.

V okně databázového souboru zvolte Vložit - Formulář.

V okně databázového souboru zvolte Úpravy - Databáze - Vlastnosti.

V okně databázového souboru zvolte Nástroje - Relace.

Podpořte nás!